De Utrechtse gedecoreerden bijeen op de trap van de Stadsschouwburg.
Volledig scherm
De Utrechtse gedecoreerden bijeen op de trap van de Stadsschouwburg. © Foto Ruud Voest

Lintjes Utrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

D.A.F.M. Adams, is vanaf zijn 16e jaar betrokken bij de Reddingsbrigade en sinds 1996 bij de Reddingsbrigade Utrecht (URB) waar hij diverse functies vervult, waaronder die van instructeur en commissielid Opleidingen. Bij evenementen in en rondom de stad coördineert hij het toezicht. Ook landelijk is hij actief voor de Reddingsbrigade.

J.H.M. Baas (De Meern), is sinds 1968 actief in diverse functies bij FNV sector Bouw, laatst als kaderlid. Hij heeft zich onder meer ingezet als penningmeester en secretaris van de afdeling Utrecht. Hij initieert en organiseert de jaarlijkse jubilarissenavond, kaarttoernooien en legt bezoeken af aan leden die niet meer aanwezig kunnen zijn bij activiteiten. Daarnaast 17 jaar secretaris van Jeu de Boules Club De Meern.

Mevrouw J. van den Berk-Ruijssenaars is sinds 1990 vrijwilliger bij De Hoogstraat Revalidatie. Zij is verantwoordelijk voor het uitserveren van maaltijden aan mensen die aan het revalideren zijn. In het verleden was zij actief als vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Overvecht, stichting De Tussenvoorziening en in ziekenhuis Overvecht.

Mevrouw E. de Boer-van Bruggen is ruim 35 jaar verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente Utrecht (VEG). Zij zette zich in als voorzitter vrouwenwerk en was afgevaardigde in de sectie Vrouw in Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Nederland. In 1996 werd zij voorzitter van de kerkenraad. Door de ontkerkelijking vonden er onder haar leiding twee fusies plaats. Eerder actief als voorzitter van het comité van de landelijke bond en als vrijwilliger bij de Helpende Hand.

Mevrouw M.G.B.J. de Bruijn-van Boven is 30 jaar actief als vrijwilliger. Zij is voorzitter van de afdeling ’t Sticht van de Orde van den Prince en begeleidt de kinderen van Agatha Snellenschool tijdens de 5-daagse schoolreis. In het verleden was zij in Zeeland actief bij diverse organisaties, waaronder de Middelburgse Mixed Hockey Club, de Oostkerk en de stichting Scratch Messiah Zeeland.

Mevrouw W.J. Dat-Oosterom, is ruim 25 jaar verbonden aan ATV Ons Genot, een vereniging voor amateurtuinders in Overvecht. Bij de Nederlandse Dahlia Vereniging is zij penningmeester, ondersteunt bij de bloemenshows en was verantwoordelijk voor de redactie van het blad ‘Dahlia Varia’. Daarnaast vervult zij de functie van secretaris/penningmeester bij de Vereniging van Eigenaren ‘Hof van Zuilen’.

J.G. van Doorn is sinds 1998 belast met de financiële administratie van scouting Salwega uit Utrecht. Zag toe op het bouwbudget voor de nieuwbouw van het clubhuis. Daarnaast vrijwilliger voor sociaal cultureel centrum De Musketon. Naast de organisatie van de tweewekelijkse bingo, verricht hij diverse werkzaamheden voor de eetgroep.

J.L.M. Galesloot, al ruim 30 jaar verbonden aan Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter. De eerste jaren als jeugdlid, later als actief lid van het seniorenteam waar hij vrijwilliger was. Hij was jeugdtrainer, trad op als scheidsrechter en adviseerde het bestuur, waarin hij in 1986 zitting nam. Maakt zich daarnaast hard voor de buurtfunctie van de vereniging en initieert daartoe (vernieuwende) activiteiten. Van onder meer het 'groeien door stoeien' voor de basisschoolkinderen en buurtfitness voor de senioren uit de wijk tot het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen.

E. Goris (Houten), is sinds 1980 in diverse functies actief bij de Utrechtse Krachtsport Vereniging (UKV) De Halter. Was jeugdtrainer, trainer van de senioren en is nog altijd bestuurslid. Onder zijn leiding is het ledenaantal bijna verdrievoudigd. Hoofdorganisator van het jaarlijkse Paasworsteltoernooi (ca. 500 deelnemers uit heel Europa).

H.J. van den Ham behaalde in 1988 het politiediploma en is sindsdien als ambtenaar werkzaam bij de Vrijwillige Politie, district Stad Utrecht, laatst in de functie van brigadier. Tijdens zijn diensten ondersteunt hij de beroepsagenten. Hij stuurt het team van vrijwilligers aan en begeleidt nieuwe collega’s.

P. Hessel, richtte zich na zijn pensioen in 1989 volledig op het professionaliseren van zijn fossiele schelpencollectie en richtte de stichting Schepsel Schelp en het daarbij behorende museum op. Wist de collectie uit te breiden tot de grootste van Nederland met wetenschappelijke waarde en van museale kwaliteit. Begin van dit jaar is het museum gesloten en werd een deel van de collectie overgeheveld aan Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Naturalis Biodiversity Center. Daarnaast inzet voor de Jacobikerk; samen met echtgenote bezoek aan oudere en zieke mensen ter voorkoming van vereenzaming. Was in het verleden onder meer actief bij de Vogelwacht Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap en schrijver van Wilde planten van Utrecht en Toekomstmuziek.

Mevrouw T.M. van Hoeijen-van Voorn, sinds 1994 als vrijwilliger actief in het zorgcentrum van Careyn Tuindorp Oost. In het verleden was zij actief in de inmiddels gesloten Josephkerk, waar zij de bloemen verzorgde.

A. Imhof (IJsselstein), al 36 jaar actief bij de vrijwillige politie in de stad Utrecht. Naast reguliere bijdrage vele coördinerende taken.

Mevrouw T. van de Kamp (Vleuten), is sinds de jaren tachtig als vrijwilliger actief. Bij het Opbouwwerk, het Anti Facisme Kommitee, in buurtnetwerken en vrouwengroepen waaronder Surantan, zette zij zich in voor de integratie van medelanders uit met name Suriname en de Antillen. Werd in 2004 secretaris bij zangvereniging ‘Looft den Heer’ en trad de laatste jaren op als voorzitter. Vrijwilliger voor Het Baken, een kerkelijk centrum in haar woonwijk.

E.J.M. Kerpen, voert sinds 1996, naast zijn functie als notaris, diverse nevenfuncties op notarieel gebied uit. Als bestuurder bij het Johannes Hospitium Vleuten verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het perceel en advies aan het dagelijks bestuur. Is voorzitter van de Utrechtse Klokkenspelvereniging, het Utrechts Oranje Comité en actief lid van de Rotary. Was in het verleden onder meer voorzitter van Harmonie de Vriendschap in Woerden, bestuurslid Tafel 1 Utrecht, bestuurslid bij Utrechts Statenjacht, voorzitter van de Vriendenstichting Sterrenwacht Sonnenborgh en secretaris van het parochiebestuur Sint Martinus.

Mevrouw W.C.J. Knottenbelt, zet zich sinds 1975 in voor de Young Women's Christian Association (YWCA), een landelijke organisatie voor de positionering van de jonge vrouw in de maatschappij. Daarnaast is zij bestuurslid bij Louise van Eeghen Lady Aberdeen Fonds. Tevens bestuurslid bij Vereniging woongroep surplus Zeisterwerf en adviseur bij kinderopvang Heppienest en ze geeft taalles aan een vluchteling. Was eerder onder meer penningmeester bij de vereniging Science Centra, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting de Ontdekhoek en voorzitter van Vrouwennetwerk Utrecht Domstad. Stimuleerde als oprichter en directeur van de landelijke stichting Technika 10 kennisinstellingen om meisjes te enthousiasmeren voor techniek.

J. Nieuwendijk, is ruim 22 jaar als voorzitter actief bij het comité Julianapark, dat vele activiteiten organiseert voor de wijkbewoners. Ook actief bij het woonzorgcentrum Lieven de Key met hand- en spandiensten. Eerder actief bij de Dom Town Squaredancers, FC Utrecht en het comité voor de Hartstichting Utrecht.

Mevrouw J.M. Nieuwendijk-de Bruin, heeft in 1991 het comité Julianapark opgericht met als doel de sociale cohesie in de wijk te vergroten door activiteiten voor jong en oud te organiseren, zoals de Sint Maarten lampionnenoptocht, kaartmiddagen en diverse (multi)culturele festivals. Daarnaast actief lid van het dagelijks bestuur van de wijkraad Noordwest. Al vele jaren als hulpverlener inzetbaar bij evenementen. In het verleden actief voor Comité voor de Hartstichting Utrecht en collectant.

H. Ouirzane, is medeoprichter en bestuurder van de Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (MORK). Deze raad werd in 1999 opgericht met als doel om wijkbewoners actief te laten deelnemen in de maatschappij. Als sleutelfiguur tegen radicalisering in de wijk is hij een belangrijke gesprekspartner. Ook bedenker en uitvoerder van de Huiskamer Hart van Noord, waar wijkbewoners samenkomen om met elkaar in gesprek te gaan, hulp te vragen en te signaleren.

Mevrouw W.J.G.C. Ruiter-van der Mars, zet zich sinds 1995 in als vrijwilliger voor het Leger des Heils. Zij draagt bij aan open-huisactiviteiten. Besteedde vele jaren 20 uur per week aan het brood- en soepproject in Hoog Catharijne, waar op zondagmiddag soep werd uitgedeeld aan daklozen en verslaafden.

W.H. Scholtens, zet zich al ruim 20 jaar in diverse functies in bij Kampong Hockey. Zo is hij als wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het inplannen van de wedstrijden op zondag voor meer dan 40 teams en het plannen van de vriendschappelijke wedstrijden doordeweeks. Ook actief bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond als regiocoördinator bedrijfshockey.

Mevrouw D. Veldema, zet zich sinds 2005 in als bestuurslid en voorzitter van de stichting Jan Veldema. De werkzaamheden van de stichting zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Jan Veldema, haar vader, met als doel economisch en sociaal achtergestelden financieel, materieel en immaterieel te ondersteunen. Daarnaast actief om hulpbehoevenden in de Nederlandse en Surinaamse samenleving te ondersteunen. Was eerder vrijwilliger bij de Stichting Huis van Gebed Domino te Utrecht.

R.A.J. Vermeulen (Bunnik), actief bij Scouting Salwega Utrecht in diverse functies en bij reanimatie Bunnik e.o.

A.J. van Weverwijk, werkzaam bij de VeiligheidsRegio Utrecht en was 38 jaar actief voor de vrijwillige Brandweer Utrecht post De Meern, o.a. in de functie van bevelvoerder. Sinds 2003 zet hij zich in bij de lokale en regionale Jeugdbrandweer Utrecht, onder meer in de functies van jeugdleider, wedstrijdleider en landelijk jurylid van de jeugdbrandweer Nederland.

Mevrouw T.M. van der Zant-Doesburg, zet zich sinds 1996 actief in voor de leefbaarheid van de Dichterswijk. Maakt dagelijks haar eigen straat en buurt schoon en draagt bij aan het voorkomen en oplossen van problemen tussen wijkbewoners.

Mevrouw M.J. van Zanten-de Langen (Vleuten), zet zich sinds 1989 in voor de eenzame, ernstig zieke en oudere bewoners uit Vleuten en Haarzuilens. Daarnaast collecteert zij al jaren voor het Reumafonds. In het verleden was zij actief als vrijwilliger bij Welfare Rode Kruis, Parochie Licht van Christus en verzorgingshuis Jozefzorg van stichting De Rijnhoven.

D. Zwaan (De Meern), is werkzaam bij de Veiligheidsregio Utrecht en is 25 jaar actief voor de vrijwillige Brandweer Utrecht post De Meern. De laatste functie die hij bekleedde was hoofdbrandwacht. Daarnaast was hij wekelijks actief met opleiding en trainen in een brandweeroefencentrum voor het onderhouden van zijn vak als brandweerman.

Mevrouw A.F.M. van Zwol-Oostveen is initiator van Samen eten, een eetclub waaraan wekelijks zo’n 20 oudere bewoners uit Transwijk en Kanaleneiland deelnemen. Daarnaast is zij voor de Sint Martinus Parochie, Wederkomst des Heren Kerk, actief als gastvrouw bij de wekelijkse inloopochtenden en verzorgt zij de weekagenda.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

J.H. Boom, is sinds 1993 in diverse functies werkzaam bij volleybalvereniging VTC Woerden, onder meer als secretaris, scheidsrechter en voorzitter. Onder zijn leiding is het project PLUStrainer gestart, met als doel het technisch kader te ondersteunen en de ontwikkeling van de jeugdsporters beter te begeleiden. Daarnaast nationaal actief als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters. Adviseur voor de Europese Volleybal Bond (CEV).

Mevrouw J. Heinen, richtte in 2000 de Stichting Kalinga op, van waaruit zij twee grote projecten opzette waardoor inmiddels ruim 300 kansarme kinderen van de vuilnisbelt in Manilla (Filipijnen) zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een betere toekomst. Naast het voorzitterschap van de stichting en haar baan als mede-eigenaar van Fair Office in Utrecht, waarbij 5 procent van de omzet naar stichting Kalinga wordt overgemaakt, is zij ook wekelijks als vrijwilliger actief in de Ouderraad en het leesonderwijs bij de Agatha Snellenschool.

Mevrouw M.E.E. Hijman, is sinds 1989 strateeg van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Heeft bijgedragen aan lange termijnvisie en de internationale positionering van de Universiteit Utrecht, zoals de Shanghai-ranking. Speelde een cruciale rol in de discussie over hoger onderwijs in Zuid-Afrika. Naast haar werk sinds 1984 pleegmoeder voor meerdere jonge mensen. Als ouder van een kind met een beperking gewerkt aan de positie van deze kinderen in de samenleving, bijvoorbeeld de integratie in regulier onderwijs.

Mevrouw drs. J.A.G.W. van Leusden, is sinds 1992 werkzaam bij uitgeverij Verloren BV, laatstelijk in de functie van directeur. Deze wetenschappelijke uitgeverij is gespecialiseerd in geschiedenis. Dankzij haar inzet zijn vele boeken en bundels op een hoger niveau gebracht én voor een groter publiek toegankelijk. Daarnaast sinds 2010 als voorzitter actief in de Stichting Vrienden van de Dominicus, onderdeel van de Dominicuskerk.

Mevrouw M.A.A.A.J. van Dorst richtte in 1995 salon Saffier op met als doel het onder de aandacht brengen van overleden schrijvers en dichters. Zij organiseert activiteiten zoals maandelijkse voorstellingen, voordrachten en lezingen. Daarnaast zet zij zich als bestuurslid in voor onder meer de stichting W.G. van de Hulst sr. en de stichting Franz Kafka Nederland.

F. Palijama, richtte in 1969 de Stichting Rela’69 op met als doel de relatie tussen de in Nederland wonende Molukkers en die op de Molukken te verstevigen. Dit wordt gerealiseerd door het ondersteunen en opzetten van kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het gebied van onder meer drinkwatervoorzieningen en duurzame energie.

Mevrouw J.W.A.M. Riet-Lohman, zet zich sinds begin jaren 80 in voor de patiënten uit een zogenaamde achterstandswijk. Naast haar reguliere werk als huisarts, zoekt zij de samenwerking met diverse partners op het gebied van zorg. Hiermee brengt ze de problematiek in de wijk Overvecht en de stad onder de aandacht en start waar nodig nieuwe initiatieven op. Als bestuurder Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) bij Overvecht Gezond is zij verantwoordelijk voor een professionalisering van de stichting. Deelt haar kennis landelijk.

P.N. Ruys, zet zich sinds 1991 in op het gebied van wetgeving ter bevordering van de gezondheidszorg. In zijn functie bij KEMA zette hij het keurmerkinstituut op met als doel medische hulpmiddelen te certificeren. Heeft als pionier een buitengewone rol gespeeld in de ontwikkeling van de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Was verder ruim 40 jaar als vrijwilliger actief bij diverse lokale organisaties: stichting Vrienden van Museum Sonnenborgh, Thuishulp Centrale, de Utrechtse Lawn Tennis Vereniging en de Sociëteiten SPIN, Probus Nederland en De Constructieve.

R.D. Wittink, is sinds 1994 verbonden aan straatorkest De Tegenwind. In de functie van lid van de repertoirecommissie zoekt hij samenwerking op met (internationale) orkesten. Zat onder meer achter Orchestre Bicyclette (een fietsend orkest dat rondom de Grand Départ Tour de France 2015 optredens verzorgde) en Catching Cultures Orchestra (een samenwerking van het orkest met asielzoekers die samen muziek uit het land van herkomst maken met als doel verbinding en begrip te creëren). Zette zich onder meer in voor The Huyslink Brassband uit Oeganda en de Bewogen Koper (een straatoptreden van internationale volksblaasorkesten).

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw E.T. Lammerts van Bueren, is sinds 1986 werkzaam bij het Louis Bolk Instituut, kennisinstituut op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Leverde als onderzoeker een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de wereld en het werken aan gezonde landbouw en voeding. Sinds 2005 bekleedt zij de leerstoel Biologische Plantenveredeling, als professor aan Wageningen University en in 2010 heeft zij de Raad voor Duurzame Landbouw en Voeding opgericht. Ook internationaal geprezen vanwege haar optreden als bruggenbouwer om de weerstand tegen biologische plantenveredeling in Europa weg te nemen.

E.H. Lysen, zet zich al meer dan 45 jaar in voor onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame energie. Heeft als directeur van het Utrechts Centrum Energieonderzoek sinds 1998 vele interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s geïnitieerd en gecoördineerd met betrekking tot zon, wind, water, biomassa, opslag van energie en financiën. Zette in 2011 het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid mede op in samenwerking met Herman Wijffels, dat daarna gefuseerd is met het Utrechts Centrum Energieonderzoek tot het Utrecht Sustainability Institute. Strategie voor het duurzaam ontwerp van een gebouw kreeg internationaal vervolg in verschillende EU-programma’s.

J.L. Torenbeek, werkzaam als directeur Summer School bij de Universiteit Utrecht en was tot 2015 directeur Bureau Buitenland. Hij zet zich in voor het internationaliseren van het hoger onderwijs en het bevorderen van studentenmobiliteit op Europees niveau. In 2015 trok de Summer School 3.300 studenten uit 120 landen en is hiermee de grootste van Europa. Naast zijn werk heeft hij zich ingespannen als voorzitter van een vereniging die culturele activiteiten organiseert, gericht op de Italiaanse geschiedenis, kunst, architectuur en taal.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht