Volledig scherm
Kees Overbeek van de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard. © William Hoogteyling

Lopik gaat met drone op zoek naar grutto’s

Nesten van weidevogels zoeken met een drone in plaats van met mensen. In de Krimpenerwaard is het al een succes, nu gaat ook de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard (ANV) het doen. Kosten: 45.000 euro.

Het is een nieuwe poging om het dramatisch teruglopen van de weidevogelstand te keren. Waarschijnlijk wordt de drone, inclusief warmtecamera, software en opleiding voor piloten, gesubsidieerd uit het programma voor plattelandsontwikkeling van de Europese Unie. Zeker is dat nog niet. De subsidieaanvraag, via de provincie Utrecht, is nog in behandeling.

Gereserveerd

,,We nemen een risico’’, zegt voorzitter Kees Overbeek van de ANV. ,,Als we onverhoopt de subsidie niet krijgen moeten we hem zelf betalen. Maar daar hebben we geld voor gereserveerd. We willen dit voorjaar beginnen, omdat we anders weer een seizoen missen.’’

De vereniging hoopt met de Weidevogelbescherming Lopik, die morgen haar startavond houdt, een grote stap voorwaarts te maken in de bescherming van de ernstig bedreigde weidevogels. De provincie Utrecht stelde daar vorig jaar, met haar Actieplan Weidevogels, al zes ton voor beschikbaar. Dat geld komt uit Brussel. De belangrijkste Utrechtse weidevogelgebieden liggen in de Lopikerwaard, Eemland en de Venen. In Nederland broeden de meeste grutto's van de hele wereld. Naast het Groene Hart heeft alleen Friesland nog gunstige leefgebieden.

Dilemma’s

Waar menselijke vrijwilligers uren bezig zijn om lopend nesten te zoeken, scant een drone met een warmtebeeldcamera moeiteloos 30 tot 40 hectare per uur. Dat moet in de twee uur vóór zonsopkomst, als de eieren warmer zijn dan de omgeving. Er zijn speciaal opgeleide piloten nodig. ,,Gelukkig hebben we daar vijf vrijwilligers voor’’, zegt Kees Overbeek. 

Volledig scherm
De grutto wordt sterk bedreigd. © Albert Beintema

Hij begrijpt als agrariër én natuurbeschermer de dilemma’s waar boeren mee kampen bij weidevogelbescherming. Het gaat ten koste van het economisch belang, terwijl het al moeilijk genoeg is rendabel te boeren. De voornaamste oorzaak van de sterke daling van het aantal kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters en slobeenden is het verdwijnen van geschikt leefgebied. 

Dat komt zowel door verstedelijking als door steeds intensiever gebruik van het boerenland. De Lopikerwaard kent als landbouwkerngebied veel moderne, intensieve melkveehouderijen. Omdat bloemrijke weides steeds zeldzamer worden, dreigen weidevogels uit te sterven in Nederland.

,,Koeien komen minder buiten en er wordt vaker gemaaid. Voor boeren met een intensief bedrijf is het niet altijd haalbaar om delen van het land pas half mei of nog later te maaien’’, aldus Overbeek.

Boeren die meedoen aan het beschermingsprogramma krijgen daar via de AVN een vergoeding voor. Vrijwilligers markeren in het voorjaar de nesten, zodat ze er met hun werk op het land rekening mee kunnen houden.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht