Volledig scherm
Motorcross Club Utrecht. © Motorcross Club Utrecht

Milieugroep blijft strijden tegen Utrechtse motorcrossclub

Iedereen is het erover eens: bij de Motorcrossvereniging Utrecht moet een geluidswal verrijzen. Maar zolang die er nog niet is, blijft de overlast voor bewoners groot. In de rechtbank stonden zij vandaag opnieuw tegenover de gemeente.

De milieugroep Zuilen en gemeente Utrecht zijn al jaren verwikkeld in een strijd over overlast vanaf het circuit op industrieterrein Lage Weide. Vandaag troffen ze elkaar weer in de rechtbank over verschillende besluiten van het stadsbestuur. De milieugroep zette de rechtszaak door, omdat er nog steeds geen uitsluitsel is over de geluidswal.

Vanuit de wijk wordt namelijk reikhalzend uitgekeken naar de wal, omdat die de herrie flink zal verminderen. De gemeente heeft eerder geld toegezegd, maar riep daarvoor een ingewikkelde procedure in het leven. De financiering zou komen van het bedrijf Theo Pouw Groep BV, dat naast de motorcrossvereniging is gevestigd. Dat zou een strook grond kopen van de gemeente, en de opbrengst daarvan zou ten goede komen aan de geluidswal. Maar de koop van de grond gaat pas door als de gemeente een vergunning geeft voor de nieuwe asfaltcentrale die Theo Pouw Groep BV wil aanleggen. En dat is nog niet gebeurd.

De gemeentelijk jurist had vandaag bij de rechtbank een positief bericht. De vergunningsaanvraag van het bedrijf is compleet en de ambtenaren kunnen er eindelijk mee aan de slag. Mogelijk eind dit jaar, maar waarschijnlijk volgend jaar, wordt er een besluit over genomen.

Tweetaktmotoren

Voor de milieugroep is dat geen reden om de juridische procedures in te trekken. Er zit hen nog meer dwars. Vooral het gebruik van tweetaktmotoren is de bewoners een doorn in het oog. Ze maken een hoog, jankend geluid dat ver draagt, zei gemachtigde Ewald Korevaar. Hij wil dat de gemeente het gebruik aan banden legt. Vorig jaar werd al in de lokale politiek gepleit voor een verbod op tweetaktmotoren. 

Het stadsbestuur ziet geen reden om in te grijpen. Vorig jaar zijn metingen en berekeningen uitgevoerd met medewerking van de motorclub. Het geluid dat de motoren produceren, voldoet aan de geluidsnormen, betoogde jurist Verkerk. De voorzitter van de motorcrossclub voegde toe dat er dit jaar tot twee weken geleden geen klachten van bewoners zijn geweest. De milieugroep betwijfelt of de onderzoeken goed zijn uitgevoerd. 

De uitspraak is over zes weken. 

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht