Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Pexels

Minister: 'Afschot katten zoveel mogelijk vermijden'

Afschieten van katten moet zoveel mogelijk vermeden worden. Dat stelt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook noemt zij het afschieten van huiskatten ‘betreurenswaardig’.

De minister reageert op vragen van de Partij voor de Dieren, die aandringt op een landelijk verbod op het afschieten van katten. Dit jaar werden in de provincie Utrecht al meer dan 80 verwilderde katten doodgeschoten, in de buitengebieden. De 316 katten die sinds 2015 in de Utrecht werden doodgeschoten, waren ‘verwilderd’. Dit zijn volgens de provincie katten die schuw of agressief zijn en jagen buiten de stad.

Quote

Afschieten moet waar mogelijk vermeden worden, maar is te rechtvaar­di­gen als andere alternatie­ven geen soelaas bieden

minister Carola Schouten

Het beheer van zwerfkatten is een taak van de provincie, die in Utrecht net als in Friesland kiest voor afschot om de situatie beheersbaar te houden. ,,Afschieten moet waar mogelijk vermeden worden, maar is te rechtvaardigen als andere alternatieven geen soelaas bieden’’, reageert de minister, die wijst op de verantwoordelijkheid van de provincie. ,,Het is aan de provincie om de (on)mogelijkheden van alternatieven in hun besluitvorming mee te wegen.’’

Daar voegt Schouten aan toe dat verwacht mag worden dat jagers het verschil tussen een verwilderde kat en een huiskat herkennen. De minister ziet in de commotie over afschot van katten in de provincie Utrecht geen aanleiding om hierover in gesprek te gaan. Een landelijk afschotverbod is volgens haar ook niet aan de orde.

Ecologisch evenwicht

Utrecht staat de jacht toe (sinds 2002) omdat dit het ecologisch evenwicht van de natuur in stand zou houden. De verwilderde kat zou die uit balans brengen. Utrecht wil zo veel mogelijk voorkomen dat ‘toegevoegde roofdieren’ zoals katten wilde dieren opeten en deze soorten (zoals patrijzen, grutto’s en fazanten) verder onder druk zetten. Katten gaan concurreren met roofdieren die van nature in buitengebieden voorkomen, zoals roofvogels.

De Partij voor de Dieren pleit voor vangen, castreren of steriliseren en terugzetten in de natuur. Dit zogenoemde TNR-systeem (Trap, Neuter en Return) wordt ook toegepast binnen de bebouwde kom van Utrecht. Voor landelijke invoering hiervan voelt minister Schouten weinig.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht