Volledig scherm
Nieuwe en oude protectoren in de protectorenkamer van het weeshuis. © William Hoogteyling

Na 459 jaar eindelijk een vrouw als voorzitter van stichting Elisabeth Weeshuis in Culemborg

Ze was al het eerste vrouwelijke bestuurslid van stichting Elisabeth Weeshuis in Culemborg. En na 459 jaar ‘mannenheerschappij’ is Marijke Siegers-Arntz nu ook de eerste vrouwelijke voorzitter. Per 1 januari volgt ze Peter Otten op als hoofd van een van de oudste, nog altijd zeer actieve charitatieve organisaties in Nederland.

,,Toen ik in 2009 voor het bestuur werd gevraagd, zei ik van harte ja,’' zegt gepensioneerd juriste Siegers (1952). ,,Ik vind het een eer om dit te mogen doen. Maar ik had niet eens door dat ik de eerste vrouw was.’' President-protector luidt de historische benaming van haar functie. Het bestuur bestaat uit vijf protectoren en wordt bijgestaan door een secretaris. Daarnaast waakt de rentmeester over de landerijen, zo’n 120 hectare rondom de Lekstad. De stichting koestert ook het monumentale weeshuis, de meest tastbare nalatenschap van ‘Vrouwe’ Elisabeth, regentes van Culemborg. Die overleed in 1555 kinderloos en liet een vermogen na. Dat geld moest volgens haar testament worden aangewend om de ‘regte armen’, de minderbedeelden, te ondersteunen. Tot op de dag van vandaag wordt daar werk van gemaakt.

,,Het is een mooie traditie dat je in naam van Elisabeth goede dingen doet,’' zegt Siegers. ,,We zijn steeds op zoek naar nieuwe projecten.’' Eeuwenlang was het in 1560 geopende weeshuis het voornaamste aandachtsgebied. Dat was destijds het eerste weeshuis dat in Nederland nieuw werd gebouwd. Het deed dienst tot halverwege de vorige eeuw toen, na bijna vierhonderd jaar, de wezenzorg zodanig veranderd was dat de stichting de ouderen als doelgroep koos. Op meerdere plekken in Culemborg zijn sindsdien woon- en zorgvoorzieningen gerealiseerd. Inmiddels is de aandacht weer terug verlegd naar de jeugd. Zo kreeg de dit jaar geopende Talentenacademie financiële steun. Kinderen wordt daar geleerd zich bewust te worden van hun eigen talent in taal, sport en bewegen, cultuur en natuur en milieu.

Stichting Elisabeth Weeshuis heeft onder milde druk van aftredend voorzitter Peter Otten met succes de waas van geheimzinnigheid opgeheven die rond de organisatie hing. Er is een website waarop projecten staan die zijn gesteund en ook is te lezen wie eventueel in aanmerking komen voor giften. Sommige tradities blijven echter onaantastbaar, zoals de jaarlijkse ‘gracelijke maaltijd’ op de tweede vrijdag van december. ,,Daarin legt het bestuur maatschappelijke verantwoording af,’' zegt Siegers. ,,Te gast zijn de burgemeester, vertegenwoordigers van de kerken, de notaris en een speciale gast.’'

Veel zal volgens Siegers voorlopig niet veranderen als zij de voorzittershamer overneemt. ,,De organisatie staat stevig op de rit. Het is een goed moment voor reflectie.’' Ze heeft, net als Otten overigens, een rotsvast vertrouwen in de continuïteit van de stichting. ,,Dit bestaat over honderden jaren nog.’' Lachend: ,,En dan met allemaal vrouwelijke protectoren.’' De eerste stap naar deze transformatie is al gezet. De vacature die is ontstaan met het vertrek van Otten, wordt ingevuld door gezondheidswetenschapper Monica Grasveld-van Berckel.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht