Volledig scherm
De dierenartsenpraktijk is gevestigd in het tuincentrum. © Jeroen Jumelet

Nieuwe hoop op legaliteit voor Bilts tuincentrum Ranzijn

Het Biltse college van burgemeester en wethouders doet op 12 oktober opnieuw een poging om de illegale situatie bij Ranzijn Tuin & Dier te legaliseren. De GGD regio Utrecht vindt namelijk dat er geen gezondheidsrisico's kleven aan de combinatie van een dierenartsenpraktijk en een tuincentrum.

Ranzijn Tuin & Dier zit sinds enkele jaren in het voormalige pand van Europatuin op de hoek Universiteitsweg/Utrechtseweg. Niet lang na de opening bleek dat de vergunningen niet op orde waren. Zo was de ontheffing voor de dierenartsenpraktijk onterecht afgegeven omdat het bestemmingsplan alleen een tuincentrum toestaat.

Ranzijn wilde bovendien uitbreiden ten behoeve van de dierenartsenpraktijk. De rechtbank vernietigde de vergunning die door de gemeente was afgegeven omdat die in strijd was met het bestemmingsplan. Ranzijn en het college van burgemeester en wethouders dienden hoger beroep in tegen die beslissing. Inmiddels heeft Ranzijn de aanvraag voor een uitbreiding ingetrokken. Het ingestelde hoger beroep was daardoor niet meer nodig.

Volksgezondheidsrisico verwaarloosbaar

Een ander discussiepunt was het vermeende risico voor de volksgezondheid. Dierenartsen in de regio hadden bezwaar gemaakt vanwege concurrentie en zorgen over de volksgezondheid vanwege de combinatie tuincentrum en dierenartsenpraktijk. Burgemeester en wethouders hadden al eerder aangegeven dat het onderwerp concurrentie geen rol mag spelen in het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Het college van burgemeester en wethouders zegde toe daar in het najaar op terug te komen. In de stukken voor de behandeling in de commissie Ruimtelijke Ordening is nu een reactie van de GGD regio Utrecht toegevoegd.

De GGD regio Utrecht ziet geen bezwaren in de combinatie van tuincentrum en dierenartsenpraktijk. Volgens de specialisten Veterinaire Volksgezondheid is de kans op infectie door de aanwezigheid van een praktijk in een tuincentrum of bouwmarkt verwaarloosbaar klein en niet anders dan voor een gemiddelde dierenartspraktijk in een winkelstraat of winkelcentrum.

Peter Admiraal van Ranzijn ziet de behandeling van het onderwerp in de commissie Ruimtelijke Ordening vol vertrouwen tegemoet: „Wij zijn altijd in goed overleg met de gemeente geweest. Met een positieve uitspraak kunnen we ons goede werk in vertrouwen definitief voortzetten en is er duidelijkheid voor onze klanten, zodat we hen nu en in de toekomst kunnen blijven voorzien van veterinaire zorg.”

Schrijf je in voor onze nieuwe dagelijkse nieuwsbrief.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht