Volledig scherm
Wethouder Financiën van Nieuwegein Hans Adriani © AD

Nieuwegein: 4,5 miljoen extra om stad op orde te brengen

Meer Nieuwegeiners gaan merken dat het goed gaat met de economie en de gemeentelijke financiën. Burgemeester en wethouders presenteerden vrijdag de begroting voor 2019. Voor het op orde brengen van de stad trekt Nieuwegein in 2019 4,5 miljoen euro extra uit.

De begroting laat genoeg ruimte zien voor extra investeringen in het opknappen van openbaar groen, het verbeteren van speeltuinen en een duurzame leefomgeving. Wethouder Hans Adriani (Financiën) is in zijn nopjes met de jaarbegroting voor 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022. Volgens hem gaan Nieuwegeiners vanaf volgend jaar echt merken dat de kwaliteit van de stad omhoog gaat. 

,,Vanaf 2006 moesten we noodgedwongen in totaal twintig miljoen euro bezuinigen”, licht de wethouder toe. ,,Dat was een flinke opgave. De economische meewind geeft nu ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad. We gaan meer aan groenonderhoud doen en het verbeteren van speelplaatsen, en we gaan de stad duurzamer inrichten. Ook investeren we extra geld in goede zorg voor mensen die dat nodig hebben.”

Quote

We gaan meer aan groenonder­houd doen en het verbeteren van speelplaat­sen, en we gaan de stad duurzamer inrichten.

Hans Adriani, wethouder

Oude wijken

De gemeente Nieuwegein wil extra investeren in buurten. Zo worden oude wijken als de Rijtuigenbuurt en Schansen-Noord met het gemeentelijke programma Betere Buurten aangepakt. Er gaat een miljoen euro naar de huidige vier buurtpleinen voor zorg en welzijn om de beschikbaarheid te verbeteren. In 2020 wil de gemeente een vijfde buurtplein openen in de wijk Zuilenstein.

Naast extra geld voor een betere kwaliteit van de stad wil Nieuwegein ook initiatieven van inwoners met geld ondersteunen. Hiervoor is in de eerste begroting van de meerderheidscoalitie van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en Lokale Vernieuwing een bedrag van bijna vier ton begroot. Het gaat om ideeën van Nieuwegeiners die de stad op de kaart moeten zetten. Adriani: ,,Denk hierbij aan plannen van burgers om hun straat of buurt te verlevendigen of het op de kaart zetten van de historie van Nieuwegein. Het moet voor deze initiatiefnemers laagdrempelig zijn om hun plan te kunnen uitvoeren. Voorheen ging dit geld naar instanties. Wij willen veel meer de individuele burger zo in hun kracht zetten.”

Stijging vaste lasten

De vaste lasten stijgen volgend jaar wel in Nieuwegein. De onroerendezaakbelasting stijgt mee met de inflatie (rond de 2,7 procent). Nieuwegeiners gaan volgend jaar meer betalen aan rioolrechten en afvalstoffenheffing (6,4 procent). Dit om de tarieven kostendekkend te krijgen. De totale begroting van de gemeente Nieuwegein groeit volgend jaar naar 193 miljoen euro. Op 8 november spreekt de gemeenteraad zich uit over de sluitende meerjarenbegroting.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht