Volledig scherm
Het vervallen tramstation bij City Plaza gaat tegen de vlakte en wordt geheel gemoderniseerd . © Marnix Schmidt

Nieuwegein krijgt ‘City-west’ met meer hoogbouw en nieuw tramstation

Een nieuw stuk stadscentrum City, met veel woningen in hoogbouw en een nieuw OV-station waar langere bussen en trams kunnen stoppen. Daar gaat Nieuwegein de komende jaren aan werken.  

Het overgrote deel van de gemeenteraad heeft overwegend lof voor de globale plannen uit het zogenaamde Koersdocument City-west, bleek gisteravond. Alleen Groep Verbeek en Stadspartij Nuwegein onthielden hun steun.

In het plan staan de uitgangspunten beschreven voor de herinrichting van het gebied aan de westkant van de trambaan. Met het project dat de komende vijf jaar gerealiseerd moet worden, is vijftien miljoen euro gemoeid, waarvan de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht ieder de helft betalen. Provinciale Staten beslissen komende maandag over hun aandeel in het plan.

Centraal in de ontwikkeling van het westelijk stadscentrum staat de bouw van een nieuw OV-station. Dat is nodig om nieuwe, langere trams te kunnen laten stoppen en ruimte te bieden aan langere bussen die nodig zijn voor het groeiend aantal reizigers. Het tramspoor wordt daarvoor in westelijke richting verschoven, de bushaltes gaan naar de andere kant van het tramspoor. De voormalige bioscoop en omringende verbouwing wordt daarvoor gesloopt. Op het achterliggende parkeerterrein komen appartementengebouwen.

Stap in de goede richting

Quote

We moeten wel de hoogte in durven gaan. Niet de zoveelste bloemkool­wijk maken.

Wethouder Adriani

Een meerderheid van de Nieuwegeinse raad ziet deze woningbouw als een uitgelezen kans iets te doen aan de woningnood in Nieuwegein. Vincent van Esch (PvdA): ,,Dit document is een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Mensen wachten in Nieuwegein tien jaar op een sociale huurwoning, middeninkomens beconcurreren elkaar en ouderen kunnen niets passend vinden.’’ Van Esch, maar ook de meeste andere fracties riepen het college op duidelijke afspraken te maken over de categorieën woningbouw die gerealiseerd gaan worden. Daarbij waarschuwde Frank van de Heuvel (SP) voor al te massale hoogbouw. ,,Hoogbouw is niet echt het recept voor een leefbare wijk.’’ Hij vroeg van wethouder Adriani de toezegging dat de hoogbouw geleidelijk wordt opgebouwd ten opzichte van de omringende laagbouw.

Adriani deelt de zorg over de bouw van de juiste categorieën woningen, maar tekende daarbij aan onvoldoende middelen te hebben projectontwikkelaars te sturen. Hij heeft zijn hoop gevestigd op nieuwe wetgeving die dat nog dit jaar beter mogelijk moet maken. ,,Maar we moeten wel de hoogte in durven gaan’’, aldus Adriani. ,,Niet de zoveelste bloemkoolwijk maken. Hoogbouw kan ook een leefbaar verhaal opleveren.’’ Overigens moet het gehele plan in detail nog verder worden ingevuld. Daarvoor wil Nieuwegein tegen de zomer volgend jaar meer concrete plannen klaar hebben op het gebied van openbaar vervoer, woningbouw, duurzaamheid en parkeren.

Fractievoorzitter Ton de Mol van de Verenigde Seniorenpartij (VSP) sprak, verwijzend naar de kostenoverschrijdingen bij de Uithoflijn, de vrees uit voor een toekomstig conflict met de provincie over de verdeling van eventuele extra kosten. Volgens wethouder Adriani zijn met de provincie afspraken gemaakt: de provincie draait op voor onverhoopte extra kosten die te maken hebben met het tramspoor en de gemeente voor de grondexploitatie en de openbare ruimte. Eerder dit jaar botsten de gemeente Utrecht en de provincie over extra kosten van de Uithoflijn. 

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht