Volledig scherm
De opbrengsten van de verkoop van grond op bedrijventerrein Het Klooster levert de gemeente tientallen miljoen euro's op. © William Hoogteyling

Nieuwegein zit er de komende jaren warmpjes bij

De gemeente Nieuwegein zit er tot en met 2021 financieel warmpjes bij. Zo goed zelfs dat gedacht wordt om het laatste stuk bezuinigingen van een paar ton euro niet door te voeren. Het college vindt het niet langer nodig. Burgemeester en wethouders maakten vandaag de perspectiefnota 2018-2021 bekend en legt de focus op investeren in kwaliteit van de stad.

In de nota doet het college van burgemeester en wethouders concrete voorstellen voor de verdeling van het extra geld waarover de gemeente Nieuwegein beschikt. Volgend jaar gaat de laatste collegeperiode in van de Nieuwegeinse coalitie VVD-PvdA-D66-GroenLinks-SP in. Het huidige college maakt nog wel de begroting voor 2018. De raad debatteert daar op 21 juni over, om de kadernota vervolgens op 29 juni vast te stellen.

Het gaat financieel goed met de gemeente Nieuwegein. De gemeente bezuinigde flink vanaf 2014, in totaal 9,6 miljoen euro. Voor volgend jaar stond nog een bedrag van 220.000 euro aan bezuinigingen gereserveerd, maar het college denkt het op te lossen binnen de huidige begroting. 

Kwaliteitsimpuls

,,Er is nu weer ruimte voor een kwaliteitsimpuls. We willen de kwaliteit van de stad verbeteren met verbeterslagen in buurten, het groen in de stad en modernisering van sport- en onderwijsgebouwen. Maar ook in onze digitale dienstverlening voor onze inwoners”, vertelt wethouder Johan Gadella (Financiën). ,,Gelukkig stijgen de lasten voor Nieuwegeiners nauwelijks, de OZB willen we slechts met het inflatiepercentage van 1,2 procent verhogen.”

Niet geheel toevallig bestaat de stad Nieuwegein in 2021 precies vijftig jaar. De gemeente wil de komende jaren flink investeren in duurzame vernieuwing van gedateerde wijken. De bedoeling is dat Nieuwegein er 'spik en span' uitziet op zijn verjaardag.

Meer groen

Een aantal wijken, zoals Merwestein en Batau, in Nieuwegein is ondergebracht in het project Betere Buurten. De gemeente reserveert voor verbetering in deze wijken een bedrag van 1,8 miljoen extra en nog eens 5 ton voor meer groen en verbetering van de straten en stoepen. Op de totale gemeentelijke begroting van Nieuwegein van bijna 180 miljoen euro kan Nieuwegein dit doen. 

De opbrengsten van de verkoop van grond op bedrijventerrein Het Klooster levert de gemeente tientallen miljoen euro's op. Gadella: ,,Met dat geld kunnen we op termijn investeren in de stad, maar ook bouwen aan een gedegen financiële positie voor Nieuwegein. We benutten daarmee niet de gehele bestedingsruimte.”

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht