Volledig scherm
Bomenkap vorig jaar ter hoogte van afrit Maarssen op de A27 voor wegverbreding. © Foto Ruud Voest

Nog meer groen verwijderd voor verbreding Ring Utrecht: ‘Zeker duizenden bomen en struiken’

Rijkswaterstaat gaat nog eens enkele duizenden bomen en struiken kappen voor de verbreding van de Ring Utrecht.

In totaal gaat het om zo’n 28 hectare aan groen langs de A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd, Lunetten en Oudenrijn. Jos Kloppenburg, voorzitter van de actiegroep Vrienden van Amelisweerd, noemt het onbegrijpelijk dat Rijkswaterstaat na zoveel jaren van voorbereiding nu tot de conclusie komt dat er meer bomen gekapt moeten worden.

Volgens Rijkswaterstaat moet langs het ruim twintig kilometer lange traject meer groen verdwijnen dan eerder was voorzien. Het in 2016 vastgestelde zogeheten ‘Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018’ wordt hiervoor gewijzigd. De kap is nodig omdat er straks tijdens de wegwerkzaamheden ruimte nodig is voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Rijkswaterstaat benadrukt dat het gekapte groen elders wordt gecompenseerd door herplant.

Hoograven en Lunetten

„Onbegrijpelijk”, is de reactie van Jos Kloppenburg. „28 Hectare is echt enorm. Het gaat zeker om enkele duizenden bomen en struiken. Hoe is het mogelijk dat bij een project van 1,2 miljard euro, waaraan al in 2008 is begonnen en in 2010 een principebesluit is genomen, je hier nu pas achterkomt? De extra werkterreinen en rijstroken zullen voor overlast zorgen voor met name de wijken Hoograven en Lunetten. In feite wordt er een ander besluit genomen dan waartoe de minister indertijd heeft besloten.”

Over de toegezegde compensatie in de vorm van herplant, is Kloppenburg sceptisch. „Je krijgt jongere bomen terug dan die er nu staan. Bovendien zal je heel erg moeten zoeken naar plaatsen waar je kunt herplanten.” Rijkswaterstaat stelt dat driekwart van de compensatie plaatsvindt in het gebied waar de Ring wordt verbreed. De rest wordt zoveel mogelijk elders in de gemeente Utrecht en in De Bilt uitgevoerd. Over de locaties wordt overlegd met gemeenten, provincie en natuurbeheerders.

De start van de uitvoering staat gepland in 2020. Om de groei van het verkeer in goede banen te leiden, is een verbreding van de ring rond Utrecht naar twee keer zeven rijstroken noodzakelijk. De werkzaamheden moeten in 2026 zijn afgerond.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht