Volledig scherm
Windmolen in Lopik. © AD

Onrust over uitbreiding windpark Lopik

In Lopik is onrust ontstaan over de mogelijke vervanging van de huidige drie windmolens bij bedrijventerrein De Copen door meer en grotere turbines. Hoewel Eneco, exploitant van de molens, alleen nog maar verkennende gesprekken heeft gevoerd hebben 'verontruste omwonenden en gebiedsgebruikers' een website en facebookpagina opgericht: stopmegawindmolenslopik.nl.

De initiatiefnemers hebben een bezorgde brief geschreven aan burgemeester en wethouders en de Lopikse gemeenteraad.

Quote

We willen nadrukke­lijk worden betrokken als gespreks­part­ner.

Bewoonster, oprichter website

,,We zitten liever aan de voorkant van het proces dan aan de achterkant,'' zegt een bewoonster van de nabijgelegen Lopikerweg Oost, die de website met haar zus namens omwonenden is gestart en liever niet met naam in de krant wil. ,,We willen nadrukkelijk worden betrokken als gesprekspartner. Wij zijn niet tegen windenergie, maar windmolens van deze grootte horen wat ons betreft niet thuis in het Groene Hart.''

De briefschrijvers noemen het proces zoals dat in 2004 en 2005 is verlopen 'een rare gang van zaken'. ,,In dit traject heeft Eneco zich van haar slechtste kant laten zien. Met als absoluut dieptepunt dat zij één uur voor de besluitvormende raadsvergadering CDA-fractievoorzitter Overbeek hebben gebeld en hebben gedreigd met gerechtelijke procedures tegen de gemeente Lopik, indien het besluit voor hen negatief zou uitvallen. Zowel het college als de gemeenteraad zijn destijds gezwicht voor de chantagepolitiek van Eneco.''

Verkenning

De gemeente Lopik is in oktober door het energiebedrijf benaderd voor een 'verkenning'. ,,De energietransitie in Nederland, alsmede de provincie Utrecht specifiek, behoeft versnelling,'' luidde de brief van Eneco Wind b.v. ,,De gemeente Lopik is een interessante locatie om de mogelijkheden voor duurzame energie te verkennen. Wij zijn nieuwsgierig of er ruimte is voor het ontwikkelen van een toekomstig windpark dat meer duurzame energie opwekt, ofwel door hogere windmolens ofwel door het aantal windmolens te vergroten.''

Het antwoord van b. en w.: ,,De gemeente wil geen trekkende of ondersteunende rol vervullen en slechts als belangstellende partij (langs de zijlijn) deelnemen. Naar ons oordeel moet voorkomen worden dat bij aanvang de verkenning een politiek proces wordt.''

Quote

Het verzoek: of we onder onze leden de belangstel­ling wilden peilen voor meer duurzame energie.

Jim Overbeek, voorzitter

Ook bij bedrijvenvereniging De Copen ontmoette het energiebedrijf geen enthousiasme. ,,Het verzoek was heel algemeen: of we onder onze leden de belangstelling wilden peilen voor meer duurzame energie,'' zegt voorzitter Jim Overbeek. ,,Ik heb nul reacties gehad. Wij nemen als bedrijvenvereniging geen standpunt in. We vinden dit meer een vraagstelling voor de provincie en de politiek.''

Woordvoerder Arie Spruit van Eneco: ,,We kennen de gevoeligheid rond de bouw van windmolenparken. We begrijpen bezorgdheid over bijvoorbeeld de hoogte, maar de bezorgdheid in Lopik is voorbarig. Het klopt dat we onderzoeken of er ruimte is voor meer duurzame energie in Lopik, maar onze plannen zijn niet concreet. We willen eerst samen met alle belanghebbenden - de gemeente, bewoners en bedrijven - bepalen wat acceptabel is. We zijn pas net begonnen met die gesprekken. We hebben ook de initiatiefnemers van deze website uitgenodigd, zij hebben helaas (nog) niet gereageerd. We verwachten dat de bestaande windmolens nog tot minimaal 2021 kunnen blijven draaien.''

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht