Volledig scherm
Dennenhorst in Driebergen, waar de gemeente bomen wil kappen en vervangen door nieuwe kleinere bomen. Voor bezwaarmakers in de Utrechtse Heuvelrug wordt het vanaf 1 januari lastiger om protest aan te tekenen, signaleert bewoner Toon van de Sande. © Boas Photo

Opinie: Gemeente Utrechtse Heuvelrug tast lokale democratie aan

OpinieBurgerlijke verworvenheden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug staan onder druk, constateert bewoner uit Driebergen, Toon van de Sande. Bezwaarmakers is een recht afgenomen, schrijft hij in een opiniestuk.

De toekomstige bezwaarmaker in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (voorheen Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn) is een belangrijk recht ontfutseld. Sinds 1 januari 2020 kan een bezwaarmaker niet meer met een mailtje de geluidsopname van een openbare hoorzitting opvragen. Daarmee wordt de lokale democratie aangetast, want het wordt voor de burger lastiger om bezwaar te maken.

Stel dat je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kan je bezwaar maken. Als het een ingewikkelde zaak betreft, word je gehoord door de adviescommissie bezwaarschriften. Van deze hoorzitting wordt altijd een geluidsopname gemaakt. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de gemeente, die vervolgens het besluit op het bezwaar neemt en dat aan je meedeelt. Je mag om een schriftelijk verslag van de hoorzitting vragen, maar dit is slechts een zakelijke samenvatting. Heb je daar om gevraagd, dan wordt dit verslag meegezonden met het nieuwe besluit.

Poll

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op een slinkse wijze de rechten van bezwaarmakers beknot

  • Eens (83%)
  • Oneens (17%)
343 stemmen

Ben je het niet eens met dat nieuwe besluit, dan heb je zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Het is dan niet alleen nuttig, maar eigenlijk ook noodzakelijk om te weten of het verslag een goede weergave is van de hoorzitting en van de informatie, die daarin ter sprake kwam. Tot voor kort kon je met een verzoek per mail of telefonisch binnen een week beschikken over de geluidsopname.

Quote

Eenvoudige toegang tot de geluidsop­na­me van de behande­ling door de adviescom­mis­sie bezwaar­schrif­ten moet een democra­tisch recht blijven

Toon van de Sande

Sinds 1 januari 2020 moet dat via een omslachtig Wob-verzoek, een procedure die wel vier tot acht weken kan duren. Juist als je een serieus geschil hebt met de gemeente, heeft de gemeente er belang bij om zo laat mogelijk te reageren op zo’n Wob-verzoek. Dus komt de geluidsopname misschien wel te laat voor een goede onderbouwing van je beroepschrift. Bovendien weten maar weinigen van het bestaan van deze mogelijkheid van een Wob-verzoek, dat is informatie opvragen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Verstopt

Het voorstel voor deze wijziging kwam van onze burgemeester Frits Naafs, verantwoordelijk voor bestuurlijke zaken. De wijziging ontbrak in het raadsvoorstel en stond verstopt in een bijlage. Het betrof het schrappen van één korte bijzin in de tekst van de verordening. De raadsleden zijn niet gewezen op de juridische gevolgen hiervan voor de bezwaarmaker, onbegrijpelijk en ontoelaatbaar.

Het mag niet waar zijn dat het schrappen van zo’n belangrijk democratisch recht stiekem door de gemeenteraad wordt geloodst, zonder dat er open over de gevolgen wordt gedebatteerd. Je kan niet verwachten dat druk bezette raadsleden alle stukken tot in de kleinste details van de bijlagen lezen.

Een bezwaar van een burger of organisatie tegen een besluit van de gemeente dient op transparante wijze te worden behandeld. Eenvoudige toegang tot de geluidsopname van de behandeling door de adviescommissie bezwaarschriften moet een democratisch recht blijven. Daarom moet deze wijziging worden teruggedraaid zodat de gemeenteraad alsnog hierover open kan debatteren, dit keer wel goed geïnformeerd.

  1. De klas van Fenne (16) uit Zeist vluchtte dit weekend uit Italië voor het coronavirus: ‘Heel heftig’
    PREMIUM

    De klas van Fenne (16) uit Zeist vluchtte dit weekend uit Italië voor het coronavi­rus: ‘Heel heftig’

    Twintig leerlingen en twee leraren van de Stichtse Vrije School in Zeist zijn maandagavond ‘gevlucht’ voor het coronavirus in Italië. Zij gingen zaterdagochtend op uitwisseling in het dorpje Colle vlak bij Florence, maar stapten 36 uur later alweer in de eerste nachttrein terug. Fenne Kouwenberg (16) is een van die leerlingen. ,,Veel mensen zijn bang dat zij het virus nu ook hebben.’’

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht