Volledig scherm
© Sem van der Wal

Partij LDIJ gaat voor zakencollege in IJsselstein

De partij LDIJ neemt het voortouw bij de vorming van een zakencollege in IJsselstein. Dat is nodig doordat gisteravond tijdens de raadsvergadering de drie overgebleven wethouders Chris Baerveldt (SP), Hans Lappee (GroenLinks) en Marijke van Beukering (D66) opstapten.

Bij de vorming van een zakencollege wordt gekeken naar de capaciteit van personen die invulling geven aan het wethouderschap en minder naar partijpolitieke verhoudingen. Bovendien maakt een zakencollege geen nieuwe plannen, maar zorgt het voor continuïteit in de lopende zaken. De gemeenteraad benoemt het zakencollege voor de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De LDIJ streeft ernaar het zakencollege te presenteren in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op 5 oktober en wil onmiddellijk met de gesprekken daarover beginnen.

De drie wethouders stapten op om een motie van wantrouwen van de gemeenteraad voor te zijn. Eind augustus stapte wethouder Vincent van den Berg (CDA) al op, omdat hij vond dat er niet daadkrachtig genoeg werd opgetreden bij de problemen rond UW Samenwerking, de ambtelijke samenwerking van IJsselstein met Montfoort.

Quote

We hebben de indruk dat een nieuwe coalitie en het zakencolle­ge al in de coulissen staan te wachten

D66

Hoewel burgemeester Patrick van Domburg na het opstappen van de overgebleven drie wethouders de rest van de vergadering in zijn eentje het college vormde, weerhield dat VVD, LDIJ en PvdA er niet van om alsnog een motie van wantrouwen in te dienen. Die kreeg dankzij steun van het CDA een meerderheid in de raad. 

Balen

Van Domburg besloot de motie naast zich neer te leggen, toen bleek dat die geen betrekking had op zijn functioneren in zijn geheel, maar alleen met betrekking tot de gang van zaken rond UW Samenwerking. In zijn reactie gaf Van Domburg aan ‘er alles aan te willen doen om het vertrouwen van de raad terug te winnen’. Volgens hem moet de organisatie hoe dan ook verbeterd worden, los van de vraag of IJsselstein en Montfoort voor het eind van dit jaar besluiten door te gaan met de ambtelijke samenwerking. Hij zei ‘regelmatig te balen’ als hij weer een onheilstijding over UW Samenwerking aan de raad moest brengen. 

Van Domburg sprak ook de hoop uit dat er weer snel een voltallig college zit. D66 zou als grootste partij daarvoor het initiatief moeten nemen, maar die wilde ‘deze rol nu niet oppakken’. ,,We hebben de indruk dat een nieuwe coalitie en het zakencollege al in de coulissen staan te wachten.’’ 

Meer over IJsselstein? Schrijf je in voor onze nieuwe dagelijkse nieuwsbrief.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht