Volledig scherm
De versterking van de Lekdijk Oost bij Jaarsveld wordt gecombineerd met de ontwikkeling van recreatieterrein Salmsteke. © Karin Verhoef

Plan voor zwemplas en meer horeca bij Salmsteke in Lopik

Een zwemplas en meer horeca moeten recreatieterrein Salmsteke aan de Lek in Lopik aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd wordt de dijk versterkt en natuur ontwikkeld. 

De grote lijnen voor deze plannen zijn uitgezet, nu moeten nadere details worden ingevuld. Donderdag 25 januari is er een informatieavond over de voortgang voor bewoners van de Lekdijk Oost, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden in het Lopikse dorpshuis De Schouw.

Belanghebbenden horen meer over het plan Salmsteke Ontkiemt en kunnen hun ideeën inbrengen over de dijkversterking en de inrichting van de uiterwaard. De ambitie is onder meer de aanleg van een zwemplas om veilig te kunnen zwemmen en de vestiging van meer horeca. Of alle wensen uitvoerbaar zijn, moet nog blijken, want de financiering moet onder meer komen van deelnemende exploitanten. Bekeken wordt of dan de Zuiderparklaan kan worden doorgetrokken om de Van Alterenlaan en de Rolafweg Zuid te ontlasten.

Salmsteke Ontkiemt

Zes partijen nemen deel aan het project: de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik. De eerste vier partijen ondertekenden eind november de samenwerkingsovereenkomst voor het plan Salmsteke Ontkiemt, dat begin 2019 klaar moet zijn en de haalbaarheid van de verschillende wensen onderzoekt.

De gemeente Lopik en Staatsbosbeheer ondertekenden een intentieovereenkomst. ,,Daar staat in dat we de plannen goed genoeg vinden om verder te onderzoeken'', zegt wethouder Gerrit Spelt. ,,Maar als gemeente moeten we uiteindelijk nog wel een bestemmingsplanprocedure voeren. We willen ons niet nu al binden door ook de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. We moeten ook de belangen van de inwoners afwegen als het gaat over zaken zoals de afwikkeling van het verkeer.'' 

Quote

Voor we aan de daadwerke­lij­ke uitvoering toe zijn, is het wel 2021

Omgevingsmanager Jan Willem Vrolijk

Om omwonenden en gebruikers zo kort mogelijk overlast te bezorgen wordt de geplande dijkversterking van het gedeelte tussen de Rolafweg Zuid en de bebouwde kom van Jaarsveld, waaraan Salmsteke ligt, naar voren gehaald. „Dan hoeven de graafmachines maar één keer het gebied in. Maar voor we aan de daadwerkelijke uitvoering toe zijn, is het wel 2021”, zegt omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk van het Hoogheemraadschap.

Dijkversterking

De versterking van de Lekdijk maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin waterschappen en Rijkswaterstaat ruim 1.100 kilometer Nederlandse dijken versterken. De Stichtse Rijnlanden werkt onder de naam ‘Sterke Lekdijk’ op zeven trajecten aan de versterking van de Lekdijk. Salmsteke is een van deze trajecten.

Een ander onderdeel is het graven van getijdengeulen in de uiterwaard ten westen van het parkeerterrein bij Salmsteke. Vrolijk: „Dit is een maatregel die voortkomt uit de Europese Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren. De oevers van de geulen zullen weer begroeid raken.” De richtlijn bepaalt dat water een gezond leefgebied vormt voor dieren en planten, wat ook van belang is voor het gebruik van het water als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht