Volledig scherm
Beurskwartier Lombokplein 3D. © Irvin van Hemert

Plannen voor verandering skyline westkant Utrecht onder vuur

Klépierre, de eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne heeft vanavond tijdens een inspraakbijeenkomst op het stadhuis stevige kritiek geuit op het plan van de gemeente om de skyline van Utrecht aan de westkant van de stad ingrijpend te veranderen. Het bedrijf is fel gekant tegen de manier waarop Utrecht het verkeer wil afwikkelen.

In de plannen voor de westkant van het Centraal Station, die wethouder Victor Everhardt (D66) vorig jaar september presenteerde, staat onder meer dat de auto een flinke stap terug moet doen. De keus is gevallen op een 30 kilometerweg (twee keer één rijbaan) om het NH-hotel, naar een plein of rotonde bij de Vleutenseweg. Het verkeer kan vanaf daar via de Daalsetunnel in en uit de stad rijden.

Volgens Klépierre heeft de gemeente echter geen gedegen onderzoek gedaan naar de maatregelen die nodig zijn om het verkeer fatsoenlijk te kunnen afwikkelen. ,,De visie is namelijk gebaseerd op aannames waarvan het realiteitsgehalte volstrekt onduidelijk is, want gewoonweg niet onderzocht,’’ zei Sarah Vehmeijer namens Klépierre. ,,Het plan bevindt zich nog steeds in het stadium van ‘wensdenken’.’’

Zo hekelde zij de ‘aanname’ dat het aantal verkeersbewegingen kan worden teruggebracht tot 17.000 en vervolgens naar 15.000. Ook is Klépierre er niet overtuigd dat op de kruisingen het auto- en fietsverkeer elkaar niet in de weg zit. ,,Als één van deze twee punten niet of onvoldoende gerealiseerd kan worden, dan ontstaat er een groot verkeersprobleem en wordt het centrum van Utrecht slecht bereikbaar voor de automobilist.’’

Ook wees Vehmeijer de raadsleden erop dat de provincie en Rijkswaterstaat zich ‘zeer kritisch hebben uitgelaten’ over de verkeerseffecten van de voorgenomen maatregelen. ,,Dat uw gemeente niettemin onverstoord doorgaat met de plannen zonder alsnog deugdelijk verkeerskundig onderzoek te doen – in ieder geval door middel van een dynamisch verkeersmodel te hanteren - valt niet te begrijpen.”

Croeselaan

Ook lieten veel bewoners van de Croeselaan van zich horen. Voor de realisatie van hoge woon- en kantoortorens is het nodig dat er 105 (sociale) woningen worden afgebroken. Eigenaren wil de gemeente uitkopen. ,, Maar wij willen samen blijven wonen, in de woningen waarvan wij zijn gaan houden. Ons thuis,’’ zo sprak Thijs de Bekker van Buurt comité Croeselaan, de emotie van zich af.

Architect Gerard Maas liet weten dat de plannen op hem erg megalomaan overkomen. ,,De voortzetting van de schaalvergroting van de bebouwing rond het station tegenover de overige stadsdelen doet mijns inziens afbreuk aan leefbaarheid. Op overgangsgebieden naar lagere bebouwing ontstaan conflicten. Dat moet je niet willen.’’   

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht