Volledig scherm
De provincie Utrecht betaalt mee aan een verdubbeling van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren © Sven Menschel

Provincie betaalt miljoenen voor dubbele Rijnbrug Rhenen naar Kesteren

De verdubbeling van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren is een forse stap dichterbij gekomen. Provinciale Staten van Utrecht zijn gisteravond laat akkoord gegaan met een extra krediet van 28,8 miljoen euro. Dat is bovenop de ruim 10 miljoen euro die de provincie al had toegezegd. Ook wil de provincie 2 miljoen extra betalen voor de fietstunnel naar Achterberg.

Met die verdubbeling en de verbetering van de aanvoerroutes moet een einde worden gemaakt aan de dagelijkse files op de grens van Utrecht en Gelderland. Het kost totaal 86 miljoen euro. De regio's Food Valley en Rivierenland dragen 2,5 en 1,9 miljoen euro bij, Gelderland betaalt ruim 42 miljoen. Daarover moet volgende week nog wel een besluit genomen worden door de Gelderse Staten.

Files

Uit alle onderzoeken blijkt dat een verdubbeling van de brug (2 x 2 rijstroken plus aan weerszijden een fietspad van 3 meter breed) de meest effectieve manier is om files te bestrijden, stelt de Utrechtse gedeputeerde Dennis Straat. De nieuwe rechterrijstrook op de brug richting Rhenen is bedoeld voor uitvoegend verkeer naar Rhenen en Wageningen, de linkerrijstrook leidt door naar Veenendaal en de A12. In zuidelijke richting is de rechterrijstrook bedoeld voor invoegend verkeer vanuit Rhenen en Wageningen. De fietsers op de Rijnbrug moeten ook beschermd worden tegen de (vaak hevige) wind, dat wordt als eis gesteld bij de aanbesteding van de brug. Dagelijks maken 1.400 fietsers gebruik van de brug. Omdat de brug zo gezichtsbepalend is voor het fraaie aanzien van Rhenen willen Provinciale Staten dat het een mooi ontwerp wordt. De brug wordt 28 meter in plaats van de huidige 14 meter breed.

2025

De klus moet voor 2025 geklaard zijn, maar liefst eerder. De nieuwe brug wordt gelegd op de oude pijlers van de voormalige spoorbrug, waar al 63 jaar de huidige autoverkeersbrug op rust. Er zijn zorgen over de pijlers (ze dateren uit 1880 en 1955), maar onderzoek heeft volgens Straat geleerd dat ze de nieuwe brede brug kunnen dragen.

Hij beloofde werk te maken van innovatieve andere oplossingen en afspraken met grote werkgevers (zoals Wageningen Universiteit) om die te bewegen meer werknemers te verleiden per fiets naar hun werk gaan.

Met uitzondering van de Partij voor de Dieren waren alle fracties het eens dat de brug verdubbeld moet worden om Rhenen te verlossen van de milieuvervuilende files, ook in de binnenstad . In 2028 wordt geëvalueerd. Of dat er dan een nieuwe oplossing (extra Rijnbrug?) gevonden moet worden als er weer files zouden ontstaan. 

Fietstunnel

Groot discussiepunt was maandag de fietsoversteek over de provinciale weg N233 (een kilometer noordelijk van de Rijnbrug) tussen Rhenen en Achterberg. De door Rhenen gewenste tunnel kost 10 miljoen euro, Gedeputeerde Staten willen dat Rhenen dan 5 miljoen bijlegt. Anders komt er een oversteek met verkeerslichten, dat kost slechts 200.000 euro maar is volgens Rhenen veel minder veilig voor de 600 dagelijkse fietsers.  Het Rhenense SGP-Statenlid Piet van Leeuwen kreeg onvoldoende steun voor zijn pleidooi om de N233 ter plekke verdiept aan te leggen. Moties om Rhenen voor zo'n tunnel minder te laten betalen dan de eerder gevraagde 5 miljoen kregen uiteindelijk steun van Provinciale Staten.  Rhenen moet nu 3 miljoen euro gaan betalen om, de fietstunnel te krijgen.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht