Volledig scherm
© AD/MV

Provincie dreigt gemeente Utrecht met claim om Uithoflijn

De provincie Utrecht wil mogelijk geld zien van de gemeente Utrecht vanwege extra kosten voor de aanleg van de Uithoflijn.

Het provinciebestuur is boos omdat het stadsbestuur een geheim rapport openbaar maakte. Daaruit bleek dat er van alles mis was met de organisatie die verantwoordelijk is voor de Uithoflijn. Ook waren er problemen met de aansturing vanuit de provincie en was de verhouding tussen provincie en gemeente niet goed.

De provincie was fel tegen het openbaar maken van het rapport en wilde wachten totdat er een verbeterplan was. Mede naar aanleiding van de kritische bevindingen stapte provinciebestuurder Jacqueline Verbeek (VVD) en de hoogste ambtenaar op.

Brief

Het provinciebestuur laat het er niet bij zitten en heeft de gemeente Utrecht onlangs  een brief gestuurd. Provinciale Staten had daar eerder om gevraagd. In de brief staat de 'vooraankondiging van een mogelijk te volgen formele aansprakelijkstelling voor de gevolgen van het openbaar maken van het rapport'. Als een van de redenen wordt genoemd dat onderhandelingen die 'voorspoedig' waren ingezet, 'niet met bevredigend resultaat worden afgerond, waardoor kosten en risico's onnodig voor de rekening van de opdrachtgever komen'. 

Over welke kosten en risico's het precies gaat, wordt niet vermeld. Er wordt gerept van mogelijke schade, zowel financiële schade als imagoschade. Waarschijnlijk doelt de provincie op onderhandelingen met aannemer BAM over de financiële gevolgen van tegenvallers bij de aanleg.  Het project is veel duurder dan verwacht en de trams gaan later rijden. 

Geen invloed

De provincie besluit de brief met de opmerking dat het mogelijk aansprakelijk stellen niet leidt tot een verslechtering van de relatie met de gemeente. In een toelichting meldt een provinciewoordvoerder dat er geregeld zaken spelen die 'zakelijk moeten worden afgehandeld'. ,,Zulk zakelijk handelen heeft geen invloed op onze relatie met de gemeente Utrecht. Die relatie is goed.''

De gemeente stelt in een reactie niet te zien hoe de openbaarmaking van het rapport tot schade kan leiden. ,,Wij verwachten dan ook niet dat in de toekomst een daadwerkelijke aansprakelijkheidsstelling door de provincie wordt ingediend''.

Vandaag praten de Provinciale Staten over de brief aan de gemeente. Er is nog een dreigend juridisch geschil: aannemer BAM is ook ontevreden over de gang van zaken en wil mogelijk geld verhalen op de provincie en gemeente.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht