Volledig scherm
De bouwkavels aan de Dolderseweg grenzen aan de voormalige vliegbasis Soesterberg. © Buijs Regiomakelaars

Provincie dwarsboomde onderzoek naar chaotische verkoop bouwkavels

De provincie Utrecht heeft bij de verkoop van bouwkavels op de voormalige vliegbasis Soesterberg geblunderd. Daarna dwarsboomde ze het onderzoek naar het chaotische verkoopproces. Dat blijkt vandaag uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer.

Enkele voorbeelden van het tegenwerken van het onderzoek: de onderzoekers ontdekten gaandeweg dat er van bepaalde rapportages die hen door de provincie werden aangeboden, uitgebreidere versies bestonden. Ook herinnerden medewerkers zich pas het bestaan van bepaalde emails nadat die door de onderzoekers boven tafel waren gehaald. Bovendien kwam de toegang tot mailaccounts en digitale bestanden moeizaam tot stand en werd die voortijdig geblokkeerd.

Pikant is dat gedeputeerde Mirjam van Maasdam (CDA) in één van de gesprekken met onderzoekers aanvankelijk ontkende op de hoogte te zijn van bepaalde informatie, om aan het eind van het gesprek aan te geven dat ze daarvan juist kort tevoren toch op de hoogte was gesteld.

Knulligheid

Volledig scherm
Mirjam Maasdam © Provincie Utrecht

De kwestie rond de verkoop van de bouwkavels kwam aan het rollen nadat gegadigden voor een bouwkavel vorig jaar merkten dat de verkoopprocedure inmiddels gesloten was, hoewel zij zich daarvoor hadden aangemeld. 

Zowel de provincie als de makelaar verzuimden gegadigden te informeren over de verkoop. Zover de commissie vaststelde was daarbij geen sprake van opzet, maar van verregaande knulligheid, zoals het verzenden van informatie naar een verkeerd e-mailadres.

Commotie
De onderzoekers stellen vast dat de grond zeer waarschijnlijk definitief verkocht zou zijn aan een projectontwikkelaar die er negen woningen wilde bouwen, als intussen geen commotie over de verkoop was ontstaan. Die begon met gegadigden die hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt en vervolgens vernamen dat de koop al beklonken was. Het leidde tot reeksen schriftelijke vragen van met name PVV-fractieleider René Dercksen, en een scherp interpellatiedebat.

De onderzoekers komen tot een reeks tekortkomingen in de procedure. Zo is in het bestemmingsplan het aantal woningen vaag gehouden, zodat een projectontwikkelaar er meer huizen kon ontwikkelen dan de bedoeling was. De makelaar die het proces begeleidde, voldeed niet aan enkele selectiecriteria terwijl hij hiervoor toch de maximale score behaalde en uiteindelijk de opdracht kreeg. Tijdelijke medewerkers van de provincie hoefden geen integriteitsverklaring te ondertekenen. 

Rommeltje

Ook signaleert de Rekenkamercommissie dat de inschrijving bij de makelaar, grof gezegd, ‘een rommeltje’ was. Gegadigden moesten hun bod in een gesloten envelop uitbrengen. Echter, een half uur voor de enveloppen geopend zouden worden, accepteerde de makelaar een bod per e-mail dat uiteindelijk winnend bleek te zijn. Een aanwezige verklaarde dat twee enveloppen ten tijde van de openingsprocedure reeds geopend bleken.

De Randstedelijke rekenkamer hekelt in haar rapport het gebrek aan zelfkritiek, ondanks de onderzoeken die Gedeputeerde Staten eerder dit jaar al lieten uitvoeren door onder meer de huisadvocaat. ‘Intern en extern is in opdracht van GS het proces onderzocht en is geconcludeerd dat het rechtmatig en zuiver verlopen is. Ook in deze onderzoeken is geen aandacht geweest voor het zorgvuldigheidsbeginsel. De provincie geeft hiermee weinig blijk van zelfreflectie', aldus de onderzoekers.

Uit het rapport blijkt bovendien dat de provincie en diverse medewerkers het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer op diverse punten tegengewerkt hebben. Of in ieder geval weinig meewerkend waren. Zo wist een hoge ambtenaar zich e-mails niet te herinneren, maar kwam na ruim drie maanden het hoge woord eruit dat ze toch ooit bestonden. Ook moest de Rekenkamer ontdekken dat van een juridisch advies van huisadvocaat Van Benthem en Keulen een volledige versie bestaat, terwijl de provincie eerst een light-versie presenteerde. ‘Het was daarbij nodig expliciet te verzoeken om alle relevante informatie omtrent de adviezen van Van Benthem & Keulen aan de Rekenkamer te verstrekken’, schrijft de Rekenkamer. ‘Dit moet worden opgevat in de breedste zin van het woord’, voegt ze er zekerheidshalve aan toe.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht