Volledig scherm
© Marnix Schmidt

Provincie Utrecht vraagt extra geld voor gemeenten die dreigen zwembad en bibliotheek te moeten sluiten

De provincie Utrecht vraagt minister Hoekstra van Financiën in een brief om extra geld voor de 26 Utrechtse gemeenten. Volgens gedeputeerde Robert Strijk hebben veel gemeenten moeite de eindjes aan elkaar te knopen als gevolg van Haags beleid.

Ook andere provincies komen in het geweer voor hun gemeenten. De provincie houdt toezicht op de financiën van de gemeenten en heeft daardoor goed zicht op hoe die er financieel voor staan. Strijk: ,,De beoordeling van de begrotingen geeft een duidelijke verslechtering te zien van de financiële situatie bij veel Utrechtse gemeenten.” Begin deze maand deed de Utrechtse burgemeester en voorzitter van de Vereniging Nederlandse gemeenten een soortgelijk beroep op de minister en het kabinet. 

Utrechtse gemeenten moeten zich in allerlei bochten wringen om hun kasboek sluitend te krijgen. Utrechtse Heuvelrug verkocht kunst en de ambtswoning van de burgemeester. De Bilt opperde woningbouw in parken en bossen om extra inkomsten te genereren, wat op veel verzet stuitte. Daarnaast komen voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken ter discussie en gaan belastingen omhoog.

Geld uit eigen kas

Dat gemeenten krap bij kas zitten, komt grotendeels door maatregelen uit Den Haag. Zo draaien de gemeenten sinds vijf jaar op voor de jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Die taken blijken in veel gemeenten veel meer te kosten dan het rijk betaalt. Er moet dus geld bij uit eigen kas. Oorzaak is onder meer de grotere toeloop van jongeren die zorg nodig hebben en de populariteit van thuiszorg. 

Ook hebbende gemeenten te maken met het zo-geheten trap-op, trap-af systeem. Dat betekent dat als de uitgaven van de rijksoverheid stijgen, de bijdrage aan de gemeenten meestijgt. De laatste jaren geeft het rijk echter minder uit dan begroot. Volgens de systematiek daalt dan ook de uitkering uit het zogeheten gemeentefonds. Dat die ontwikkeling geen relatie heeft met de te maken kosten is veel gemeenten en nu ook de provincie een doorn in het oog.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht