Nieuwe situatie van de A27 bij Utrecht na verbreding.  Ter hoogte van de Koningsweg komt een overkapping.
Volledig scherm
Nieuwe situatie van de A27 bij Utrecht na verbreding. Ter hoogte van de Koningsweg komt een overkapping. © Rijkswaterstaat

Roep om nieuw onderzoek verbreding A27 bij Utrecht

Tegenstanders van de snelweguitbreiding bij Utrecht roepen de formerende partijen in Utrecht op nieuw onderzoek te doen naar de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

De verbreding van de verdiepte ‘bak’ is een van de meest omstreden onderdelen van de ingrijpende vernieuwing van de Ring Utrecht. De gemeente Utrecht is tegen de verbreding en liet vijf jaar geleden onderzoek uitvoeren naar uitbreiding van het aantal rijbanen, zonder dat daarvoor meer asfalt hoeft worden aangelegd. Op smallere rijbanen is de veiligheid niet in het geding, luidde de conclusie. Een onafhankelijke commissie in opdracht van het rijk beoordeelde deze gemeentelijke variant daarna als niet-veilig. 

Kerngroep Ring Utrecht, waarin meerdere bewonersgroepen en natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd, hoopt dit thema opnieuw op de politieke agenda te zetten. In een brief aan de onderhandelaars van GroenLinks, D66 en ChristenUnie die nu een coalitie proberen te vormen, wordt gevraagd een update te maken van het eerdere veiligheidsonderzoek. 

Debat

,,Er zijn verschillende manieren waarop je de bestaande bak met twee keer zes rijstroken kunt inrichten’’, zegt woordvoerder Jos Kloppenborg. ,,Er is destijds nauwelijks debat over geweest omdat het ministerie tegen was.’’ Ook vindt hij het de moeite waard om te bekijken wat de gevolgen zijn voor de veiligheid bij versmalde rijstroken en verlaging van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur.

Verder vraagt de kerngroep om samen met omliggende gemeenten een breed plan op te stellen voor betere fietsroutes en openbaar vervoer. Minder autogebruik maakt de snelwegverbreding overbodig, is de gedachte. Voor twee extra stroken asfalt moet een strook bos van maximaal 15 meter wijken.

Stikstofbeleid

Wanneer de werkzaamheden precies beginnen, is nog niet duidelijk. Bij de Raad van State wachten meerdere beroepen over de Ring Utrecht op behandeling. De hoogste bestuursrechter heeft de procedure uitgesteld tot een uitspraak van het Europees Hof over Nederlands stikstofbeleid. Wanneer die uitspraak komt, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat gaat uit er vanuit dat de schop vanaf 2020 de grond in kan, maar wacht zo nodig op de uitspraak van de Raad van State.

In de tussentijd zijn er wel voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken naar de bodem en het grondwater. Heikel punt bij de verbreding van het verdiepte deel van de A27 is de plastic folie die onder het asfalt ligt en het grondwater tegenhoudt. De methode om te bouwen in de folieconstructie zonder dat de snelweg onder water komt te staan, wordt grotendeels overgelaten aan de aannemer die aan de slag gaat. Daartoe worden nu pompproeven uitgevoerd. Rijkswaterstaat meldt dat de aanbesteding momenteel wordt voorbereid.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met de grootscheepse vernieuwing, die meer dan een miljard euro kost, de doorstroming verbeteren. Het asfalt wordt ‘stiller’ en rondom woonwijken zijn hogere geluidsschermen gepland.

Knooppunt Rijnsweerd (A27 en A28) krijgt hogere rijbanen. De zogeheten Varkensbocht aan de kant van de wijk Rijnsweerd verdwijnt.
Volledig scherm
Knooppunt Rijnsweerd (A27 en A28) krijgt hogere rijbanen. De zogeheten Varkensbocht aan de kant van de wijk Rijnsweerd verdwijnt. © Rijkswaterstaat

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht