Volledig scherm

Roetveegpieten rukken verder op in Utrecht

De schoolvakantie is voorbij en dus steekt de jaarlijkse zwartepietendiscussie in Utrecht weer de kop op. De centrale sinterklaasintocht gaat verder met stapsgewijze aanpassingen.

De geleidelijke verandering van de intocht gaat verder, zegt voorzitter Bert Buizert van de stichting Stadsontspanning Utrecht. ,,We hebben respect voor de wens voor verandering. Aan de andere kant staan de vrijwilligers die zich al jaren voor de intocht inzetten. Dit houdt in dat er iets meer roetveegpieten komen en iets minder zwarte pieten.’’

De afgelopen jaren hebben Utrechtse organisaties verschillende wijzigingen bij de sinterklaasfeesten doorgevoerd. Bij de centrale intocht is een deel van de zwarte pieten stapsgewijs vervangen door roetveegpieten. Openbare basisscholen deden in 2015 alle zwarte pieten in de ban, de protestants-christelijke basisscholen volgden vorig jaar.

Buizert zegt dat er in het pietencorps consensus is over de aanpassingen. ,,De grote emotie is er na de jarenlange discussie wel vanaf. Het belangrijkste is: we willen voor alle kinderen een intocht organiseren waar ze positief op terug kunnen kijken.’’

Brief aan gemeente

De Utrechtse politiek heeft zich amper gemengd in het zwartepietdebat. Mogelijk verandert dat. Alle raadsleden ontvingen vorige week een brief van een inwoonster over racistische elementen van Zwarte Piet. Ze verzoekt de gemeente die elementen te verwijderen en zolang dat niet gebeurt, alle bemoeienis met Sinterklaas te staken. Zo vindt ze dat burgemeester Van Zanen moet wegblijven bij de intocht omdat hij de gemeente vertegenwoordigt.

GroenLinksraadslid Steven de Vries gaat de brief volgende week in zijn fractie bespreken. ,,In principe vinden we dat dit debat in de samenleving gevoerd moet worden. Maar omdat deze brief aan ons geadresseerd is, bespreken we hem.’’

De ChristenUnie denkt dat politieke inmenging nu contra-productief werkt. ,,Dan wordt dit thema ontvlambaar. Maar er kan een moment komen dat de politiek zich er wel over moet uitspreken.’’

Duurzame vorm

Burgemeester Van Zanen is als vanouds aanwezig bij de intocht. In een reactie op de brief van de inwoonster laat hij weten: ,,Ik verwacht dat het debat over het sinterklaasfeest de komende jaren zal blijven bestaan en dat juist de ruimte voor een inhoudelijke discussie uiteindelijk zal leiden tot een duurzame vorm van het feest.’’

,,Uitgangspunt is dat het sinterklaasfeest een leuk feest voor kinderen moet zijn en blijven, met respect voor de diversiteit in de samenleving’’, aldus Van Zanen.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht