Artist impression van de Merwedekanaalzone, het grootste nieuwbouwgebied van Utrecht.
Volledig scherm
Artist impression van de Merwedekanaalzone, het grootste nieuwbouwgebied van Utrecht. © Marco Broekman/OKRA

Utrecht gaat speculanten en onderverhuurders hard aanpakken

Utrecht hanteert per direct een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding voor betaalbare nieuwbouw (tot 307.400 euro) op grond die in bezit is van de gemeente. De maatregel moet beleggers en speculanten van de woningmarkt weren.

Daarmee wil de gemeente de kans vergroten dat woningzoekenden een betaalbare koopwoning kunnen vinden. Dat is lastig, want de prijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, doordat de vraag naar woningen veel hoger is dan het aanbod.

Concreet gaan beide maatregelen al gelden voor het project stadswijk Merwede (onderdeel van Merwedekanaalzone, minimaal 6000 woningen) en alleen de zelfbewoningsplicht voor Leeuwesteyn (1100 woningen in Leidsche Rijn). De maatregel kan in potentie gaan gelden voor tienduizenden huizen, denkt de gemeente. Ze verwacht de regelingen ook op te kunnen nemen in afspraken met ontwikkelaars wanneer de gemeente geen grondeigenaar is.

Starters en middeninkomens

,,Als we woningen bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen, willen we ook dat de huizen bij deze mensen terecht komen”, zegt wethouder Kees Diepeveen. ,,Speculatie drijft de koopprijs op, terwijl het onderverhuren van koophuizen tot relatief hoge huurprijzen leidt. Deze maatregel moet dat tegengaan.”

Bij een zelfbewoningsplicht mag een woning alleen door de koper zelf worden bewoond en is verhuur verboden. Dat geldt ook voor eventuele volgende kopers. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals verhuur aan eerstegraads familieleden en verhuur bij tijdelijk verblijf in het buitenland.

Het anti-speculatiebeding houdt in dat een woning pas na vijf jaar mag worden doorverkocht. Als de koper binnen deze termijn de woning wil verkopen, moet hij een deel van de winst afdragen aan de gemeente.

Voor de gemeente is het belangrijk dat doorstroming op de woningmarkt niet wordt belemmerd. Voor beide regelingen geldt daarom dat bij veranderende marktomstandigheden de toepassing kan worden heroverwogen.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht