Volledig scherm
De Graadt van Roggenweg is een van de plaatsen in Utrecht waar auto's veel luchtvervuiling veroorzaken. © Marnix Schmidt

Utrecht wil actie voor nog schonere lucht op 'vieze' Graadt van Roggenweg

Utrecht denkt erover om de luchtkwaliteit op de Graadt van Roggenweg en het Westplein verder te verbeteren door een project te starten om automobilisten te belonen die de spits mijden of de auto laten staan. Utrecht heeft voor het verbeteren van de luchtkwaliteit een half miljoen euro gekregen van het Rijk.

De Graadt van Roggenweg, de invalsroute naar de binnenstad en jarenlang één van de meest vervuilde straten van Utrecht, voldoet sinds kort als laatste plek in de stad aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Maar voor de gemeente Utrecht zijn deze waarden geen eindpunt. De stad wil er voor zorgen dat Utrecht voldoet aan de WHO-adviesnormen, die veel strenger zijn.

Een van de maatregelen waarover wordt nagedacht, is het verlagen van het autoverkeer op de Graadt van Roggenweg om daarmee de lucht schoner te krijgen. ,,Dat kan bijvoorbeeld door mensen te stimuleren andere vervoersmiddelen te kiezen, en mensen aan te sporen buiten kantoortijden te reizen’’, zegt D66-wethouder Victor Everhardt (milieu en emissieloos verkeer).

Cadeautjes

Utrecht heeft eerder ervaring opgedaan met het uitdelen van cadeautjes voor automobilisten die werken in het centrum van Utrecht, op De Uithof of in Rijnsweerd en de auto laten staan. De actie spaarde tienduizenden ritten in de avondspits uit. Wanneer het minder druk is op de weg en auto’s door het ontbreken van file kunnen doorrijden, zorgt dit voor minder giftige uitstoot.

Everhardt laat weten dat hij met de gemeenteraad in gesprek wil over de vraag hoe het aantal autobewegingen aan de westkant van de stad precies te verminderen. ,,Om gewenst gedrag te stimuleren, spreken we bijvoorbeeld nu al veel met werkgevers die hier voor een groot deel aan kunnen bijdragen. Ook zij kunnen werknemers aansporen andere vervoersmiddelen te gebruiken.'' 

Herinrichting

De maatregelen die er gaan komen voor de Graadt van Roggenweg vormen een voorloper van de herinrichting van deze weg en het zogenoemde Beurskwartier in 2023. De auto zal vanaf dat moment, vanaf de Koningsbergerstraat, sowieso een flinke stap terug moeten doen: de weg wordt versmald naar slechts twee keer één rijbaan. Het Lombokplein wordt groener ingericht.

Volgens de gemeente heeft onderzoeksinstituut TNO laten weten dat als Utrecht aan de westkant van de stad versneld start met een campagne om het autogebruik te ontmoedigen 'dit een zichtbaar positief effect heeft waardoor de concentraties schadelijke stoffen versneld reduceren'. Utrecht zal voor deze campagne naast de half miljoen euro van het Rijk, zelf ook minimaal eenzelfde bedrag moeten neerleggen.   

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht