Volledig scherm
Archieffoto. © Het Parool

Utrechtse daklozen te rijk om hulp te vragen

De relatief hoge Utrechtse daklozenuitkering leidt er soms toe dat daklozen bewust op straat blijven en zorg mijden. Zo houden ze meer geld over dan in een hostel met een hulptraject.

Het Utrechtse college van b en w wil de uitkering voor daklozen verlagen met 10 procent; dat is een verlaging van 70 euro per maand.

Mensen met een daklozenuitkering die overdag geen dak boven hun hoofd hebben en 's nachts in de nachtopvang slapen, hebben meer geld te besteden dan ex-daklozen in een hostel met een zorgtraject. De eerstgenoemde groep houdt zelfs meer over dan bijstandsontvangers die een gewone woning huren.

Berekening
Uit een berekening van de gemeente blijkt dat een voormalig dakloze die in een hostel woont, maandelijks 22 euro overhoudt na kosten en afdrachten. Iemand die op straat leeft, heeft na aftrek van de verplichte zorgverzekeringspremie 476 euro vrij te besteden aan overnachtingen en eten. Een bed bij de nachtopvang kost 4,20 euro, inclusief ontbijt.

Wethouder Victor Everhardt (D66) vindt een verlaging van 10 procent gerechtvaardigd, ook omdat andere gemeenten een lagere daklozenuitkering kennen. Hulptrajecten in hostels kosten de daklozen geld, zegt Annemarie van den Berg van het Leger des Heils. ,,Ze krijgen te maken met een eigen bijdrage, verzekeringen en aflossing van schulden. Het feit dat ze op straat meer geld overhouden, fungeert soms als een drempel om in een hostel hun leven weer op de rit te zetten. De korting op de uitkering kan een prikkel zijn om wel aan hun toekomst te werken.''

Het Leger des Heils hoopt dat het bedrag dat de gemeente bespaart, beschikbaar blijft voor de doelgroep.

Kop koffie
De gemeente verstrekt 250 uitkeringen aan daklozen. De Utrechtse gemeenteraad besluit morgen over de korting. GroenLinks en PvdA zijn tegen het voorstel. ,,Op straat leven is veel duurder. Alleen al een kop koffie kopen kost 2 euro,'' stelt fractievoorzitter Heleen de Boer van GroenLinks. ,,Mijn beeld is dat mensen er niet bewust voor kiezen om op straat te leven.'' "

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht