Volledig scherm
Op sommige plekken is het fietspad moeilijk te verbreden, zoals bij de woning Het Fort aan het Kapelsepad in Lopikerkapel. © Karin Verhoef

Verbreding fietsverbinding IJsselstein en Lopik begint in 2019

De uitvoering van de verbreding van de oost-westfietsverbinding tussen IJsselstein en Schoonhoven begint zomer 2019. Dan start de aannemer met de eerste fase, het deel tussen IJsselstein en de provinciale weg 210 bij Lopik-Dorp. Hier liggen enkele van de grootste knelpunten, waaronder het smalle en onoverzichtelijke Kapelsepad, het Korte Zandpad en Kortland.

In oktober komt er weer een informatieavond over het ontwerp. Die is het vervolg op de persoonlijke keukentafelgesprekken die met de aanwonenden van deze route zijn gehouden. Daaruit bleek dat de minimaal gewenste breedte van 2,5 meter niet overal gehaald kan worden. Soms moet er een boom weg, staat een woning dicht aan de weg, is de erfgrens in de loop der jaren ‘vervaagd’ of zijn hagen te hoog of te breed geworden.

Dijken

Voor de fases 2 en 3, provinciale weg-Zijdeweg Lopik en Zijdeweg-Schoonhoven, lopen de keukentafelgesprekken nog. Hier heeft de verbreding van het fietspad raakvlakken met de door het waterschap geplande werkzaamheden voor het verhogen en verstevigen van de dijken. Waar mogelijk voeren waterschap en gemeente het werk samen uit. ,,Het beperken van overlast voor de omgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, aldus een woordvoerder van de gemeente. De uitvoering van fase 2 en 3 begint volgens het voorlopige schema het derde kwartaal van 2019.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht