Volledig scherm
De Wielsekade bij de Wielebrug in Lopik, onderdeel van de fietsverbinding oost-west. © Karin Verhoef

Verbreding fietsverbinding IJsselstein-Schoonhoven wordt helse klus

Eén ding is duidelijk na drie bewonersavonden over het verbreden van de fietsverbinding tussen IJsselstein en Schoonhoven: het gaat een helse klus worden. Gemeente en waterschap krijgen op tientallen plekken te maken met percelen van eigenaren, nutsleidingen, erfgrenzen die in de loop der jaren ‘vervaagd’ zijn en hagen die te hoog of te breed zijn geworden.

,,Een uiterst ingewikkelde puzzel’’, noemde woordvoerder Bert de Groot van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de plannen maandagavond tijdens de derde bewonersavond in verenigingsgebouw De Schaapskooi in Lopik-dorp. Gemeente en waterschap vragen om inbreng van de aanwonenden van het bijna 15 kilometer lange traject door Lopikerkapel, Uitweg, Lopik-dorp en Cabauw.

Volledig scherm
Een smal deel van de fietsverbinding over de Cabauwsekade tussen Cabauw en Lopik. © Karin Verhoef

De komende maanden worden nadere gesprekken gevoerd met afzonderlijke bewoners. Niet alleen is de fietsroute op veel plekken onveilig of te smal, ook heeft het waterschap de landelijke opdracht tot verbetering van de regionale waterkeringen. Daartoe behoren onder meer de Vogelzangsekade, Wielsekade en Cabauwsekade. Na de wateroverlast in 1995 en de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003 is landelijke wet- en regelgeving opgesteld voor het verhogen en versterken van deze regionale keringen. Vóór 2021 moet dat klaar zijn. Op een aantal plaatsen wordt een damwand in de wetering gemaakt.

Volledig scherm
Een smal gedeelte van de Wielsekade bij de Zijdeweg in Lopik. © Karin Verhoef

Op sommige plekken staan bebouwing, hekken en bomen dermate dicht op de route dat het maar de vraag is of de gewenste breedte van 2,5 meter overal gehaald kan worden. 

Onveilige situaties

De route wordt dagelijks gebruikt door honderden scholieren. De mix van gewone en elektrische fietsen, bakfietsen, scooters, invalidenwagentjes, wandelaars en auto’s van aanwonenden of sluipverkeer levert dagelijks onveilige situaties op. Op diverse delen van de route nemen hoge hagen het zicht weg. 

Tijdens de bewonersavonden kwamen verhalen los van riskante toestanden, aanrijdingen en bijna-aanrijdingen. Het autoverkeer weren is niet overal mogelijk, omdat aanwonenden bij hun huis moeten kunnen komen en agrariërs bij stukken land. De gemeente streeft naar zo min mogelijk vermenging van auto’s met fietsverkeer.

  1. Van heinde en ver in de rij voor de Uithoflijn: tramfanaten halen hun hart op tijdens eerste echte rit

    Van heinde en ver in de rij voor de Uithoflijn: tramfana­ten halen hun hart op tijdens eerste echte rit

    In iedere bocht langs de route staan ze. Telefoons en cameraatjes in de aanslag, erachter een gefronst gezicht dat in opperste concentratie het ultieme beeld probeert te schieten. Wie denkt dat het een bijzondere bolide is waar ze op wachten zit er ver naast: het is de eerste, met publiek gevulde Tram 22, ofwel de Uithofijn. Tientallen geïnteresseerden konden vandaag gratis een ritje meerijden.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht