Volledig scherm
De kinderopvang aan de Televisiebaan in IJsselstein. Inzet: Wethouder Anastasia van der Lugt © Marnix Schmidt / William Hoogteyling

Wethouder IJsselstein eist spreekverbod voor kritische ouder

Anastasia van der Lugt, wethouder voor de VVD in IJsselstein, eist via haar advocaat dat ouder Nathalie Kriek stopt met smaad en laster over haar rol in de kinderopvang in IJsselstein, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro en aangifte van smaad en laster. 

Van der Lugt was in het verleden bestuurder van de kinderopvang, maar zette die activiteit naar eigen zeggen ‘op afstand’ nadat ze op 7 juni wethouder werd van IJsselstein. Kriek betwist dat en spreekt van belangenverstrengeling.

Privépersoon

De advocaat van Van der Lugt,  Maurits Renzen, benadrukt dat Van der Lugt ‘als privépersoon’ eist dat de IJsselsteinse zwijgt. ,,Ze vindt het heel vervelend dat er door Kriek een koppeling wordt gemaakt tussen haar publieke en private rol.” 

Aanleiding voor het geschil is een uitvoerige mail aan gemeenteraads- en commissieleden van IJsselstein. Volgens Renzen bevatte de mail die Kriek op 5 en 7 november stuurde ‘feiten en omstandigheden die deels juist maar grotendeels onjuist zijn’. Daarmee heeft Kriek zich volgens  de advocaat schuldig gemaakt aan smaad en laster.

Verklaring

Van der Lugt wil nu dat Kriek een onthoudingsverklaring tekent waarin ze aangeeft “zich te onthouden van het direct of indirect poneren van enige stelling of feit aangaande Van der Lugt, dan wel enige organisatie waar of waaraan Van der Lugt direct of indirect is betrokken”. 

In de bovengenoemde mail uitte Kriek felle kritiek op de positie van Van der Lugt bij Kaatjes Kinderspeelplein B.V. en Dante’s Vriendjes B.V. Ze meent dat sprake is van belangenverstrengeling en dat Van der Lugt haar bedrijven ontmantelt over de rug van ouders, kinderen en medewerkers. Kinderen zouden aan hun lot worden overgelaten en arbeidsvoorwaarden van personeel zou worden geschonden. Ze betwist dat Van der Lugt werkelijk haar bedrijven ‘op afstand’ heeft gezet door de aanstelling van een interim-directeur. Ze zou feitelijk onverminderd aan de touwtjes trekken.

Andere ouders

Overigens uitten andere ouders en personeelsleden vorige maand soortgelijke kritiek in deze krant aan het adres van Van der Lugt.

Die wil nu dat Kriek bij schending van de onthoudingsverklaring 25.000 euro betaalt. Als Kriek niet tekent, spant Van der Lugt een kort geding aan om een verbod onder dwangsom te eisen. Ook kondigt zij aan dan aangifte te doen van smaad en laster.

Kriek laat op haar beurt weten niet te tekenen. ,,Dat gaat niet gebeuren. Dit is intimidatie en beperking van de vrijheid van meningsuiting. Ik ga ook zeker het woord voeren tijdens de commissievergadering op 29 november.” 

Inmiddels heeft burgemeester Patrick van Domburg op verzoek van Van der Lugt een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie laten instellen. De uitkomsten worden naar verwachting komende week bekend. Op donderdag 29 november vindt ook de commissie Bestuur plaats, waar Kriek wil inspreken. Van der Lugt heeft hier geen problemen mee: ,,Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Het kort geding moet je daar los van zien.‘’  

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht