Volledig scherm
De watertoren met pompgebouw in Culemborg zijn gebouwd in 1911. In 1972 is de toren gerenoveerd, waarbij de stenen bovenbouw is vervangen door een aluminium omhulsel. © Smaling Martin

Wie heeft er een creatief idee voor de top van de Culemborgse watertoren?

Wie een idee heeft voor tijdelijke kunst op de watertoren in Culemborg kan zich melden bij eigenaren Peter en Koen van der Veer. Dat staat in de laatste nieuwsbrief over de herbestemming van het uit 1911 stammende bouwwerk. Op 29 januari is er een bijeenkomst waarin de eigenaren de stand van zaken verder toelichten.

Vast staat dat het een kwestie van lange adem is. Daarom ook de oproep om met voorstellen te komen. ‘Aangezien we verwachten dat het nog wel even gaat duren voordat de top van de toren verbouwd gaat worden én de ijzeren damwanden steeds roestiger worden, staan we open voor ideeën om hier iets creatiefs mee te doen. Hoe mooi zou het zijn om glow-achtige afbeeldingen te projecteren? Voorwaarde is wel dat het veilig is. Zo kunnen (span)doeken losraken met de harde wind bovenop, dus dat lijkt ons niet handig. We denken bijvoorbeeld aan projecties.’

Verkoop

Vader en zoon Van der Veer werden twee jaar geleden eigenaar van de toren. Daarmee kwam een einde aan een lang verkooptraject. Waterbedrijf Vitens, de vorige eigenaar, stelde nogal wat voorwaarden omdat het bouwwerk nog altijd middenin het waterwingebied staat. Daar wordt de komende decennia het drinkwater voor Culemborg en Beusichem uit de grond gehaald.

De Van der Veers hebben niet stilgezeten. ‘In 2019 zijn we veelvuldig in contact geweest met de gemeente, provincie, het bouwteam en andere belanghebbenden voor verdere uitwerking van de plannen. Dat heeft tot een aantal opstekers gezorgd zoals de toezegging van een subsidie door de provincie en het opstellen van een uitvoerbaar plan door het bouwteam van Heijmans en architecten Edwin Paymans en Henk van der Wielen. 

De bestemmingsplanwijziging kent veel uitdagingen waarin alle partijen het eens moeten worden over de inhoud en het in behandeling nemen van het proces zelf. Dit neemt veel tijd in beslag. Het proces tot de aanvraag is inmiddels in gang gezet maar hiervoor moet nog veel werk worden verricht.’

Verbouwd

Ze houden de toren niet voor zichzelf. Zo zijn er afgelopen jaar twee open dagen geweest, waar honderden Culemborgers de klim naar boven waagden. En het aangrenzende voormalig pompgebouw is verbouwd, zodat het kan worden gebruikt door de Werfklas, de basisschool die even verderop in de wijk EVA Lanxmeer een eigen gebouw heeft maar daar langzaam uitgroeit. 

Ook is al met succes informatie en fotomateriaal verzameld over de rijke geschiedenis van het complex dat tot voor vijftien jaar nog in gebruik was. Doel is een publicatie.

De informatieavond voor alle geïnteresseerden is op 29 januari om 20.00 uur. Deze vindt plaats in het pompgebouw aan Rijksstraatweg 45. Er is geen parkeerruimte. Aanmelden via koenvanderveer@gmail.com.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht