Volledig scherm
Vorig jaar werden in de N401 bij Kockengen 48 zonnepanelen geplaatst. © Marnix Schmidt

Zonnepanelen voor twee Utrechtse fietspaden

De provincie Utrecht gaat een proef doen met het opwekken van energie uit twee fietspaden. Het experiment moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning in de toekomst vaker en op grotere schaal kan worden toegepast. De proef kost 1,5 miljoen euro.

Tijdens het groot onderhoud volgend jaar van de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading wordt het fietspad langs de weg vernieuwd, waarbij een gedeelte wordt voorzien van zonnepanelen. Het gaat om een traject van ongeveer 350 meter ter hoogte van Maartensdijk. De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd.

De N225 tussen Driebergen en Rhenen is aangemerkt als ‘Fietspad van de toekomst’. Hier kunnen nieuwe ideeën en innovaties worden toegepast en getest. Op een nog nader te bepalen locatie brengt de provincie over een lengte van 25 meter zonnepanelen aan om te testen of ze in de winter het fietspad kunnen verwarmen om zo de gladheid te bestrijden. Dit komt volgens de provincie de verkeersveiligheid ten goede en voorkomt dat er gestrooid moet worden waarbij zout op de weg en in de bermen achterblijft.

Volgens de provincie kunnen zonnepanelen op fietspaden een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van provinciale wegen. ,,Doordat de zonnepanelen zich op de bestaande wegverharding bevinden, is sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast.’’

Kockengen

Het is niet de eerste keer dat de provincie experimenteert met zonnepanelen. Vorig jaar werden op één rijstrook van de N401 in Kockengen 48 panelen gelegd. Deze energiemat zou twee jaar blijven liggen, maar werd na een jaar weer weggehaald. De stroefheid van de zonnepanelen was door slijtage minder geworden en dat leverde gevaar voor het verkeer op. In afwachting van verbeteringen aan de panelen wijkt de provincie Utrecht met de proef uit naar fietspaden. Daar zijn de risico’s op schade geringer, omdat er geen zwaar verkeer op rijdt.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht