Volledig scherm
De Markt in Waalre-dorp. © FotoMeulenhof

Inwoners Waalre willen aandacht en waardering van de gemeente

WAALRE - Inwoners van de gemeente Waalre willen dat de gemeente beter luistert naar hun mening. Dat Waalre transparanter en opener werkt. En ze willen ook dat de gemeenteraad beter gaat functioneren. Dat blijkt uit een enquête die werd ingevuld door 820 inwoners.

Onder de vragen waren bijvoorbeeld: luistert de gemeente naar de mening van inwoners? En: zorgt de gemeente dat het voor iedereen duidelijk is hoe besluiten worden genomen? En: maakt de gemeente ruimte voor  onafhankelijke controle en kritiek van bijvoorbeeld de lokale pers of de rekenkamer?

Een kwart van de deelnemers reageerde positief op deze vragen. ‘Een grote groep’ was er neutraal over. Via een persbericht heeft de gemeente een ‘eerste indruk’ over de enquête naar buiten gebracht.  Om de resultaten beter te duiden moet er een analyse worden gemaakt. 

Toch zijn er al wel verbeterpunten benoemd voor de gemeente Waalre. Die liggen onder meer op het gebied van communicatie. Mensen willen beter weten wat het resultaat is van gemeentebeleid. Inwoners willen een actieve open luisterende houding van de raad, college en ambtenaren. Ze willen ook dat het duidelijker wordt hoe ze kunnen meepraten over nieuwe plannen van de gemeente.

Meer dan de helft van de deelnemers vindt dat inwoners de kans hebben mee te praten te praten over lokale kwesties. Ruim 40% vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen en activiteiten. Ze willen graag meepraten en zelfs meebeslissen over beleid. De gemeente zou ook meer moeten doen om speciale doelgroepen te bereiken. Inwoners willen ook graag meer invloed op belangrijke thema’s, zoals inrichting wijk, wonen en veiligheid. Waalre ziet dan ook ruimte voor verbetering.

Op de stelling ‘inwoners krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te delen’, reageert een derde tot een kwart positief. Bewoners zouden een duidelijk loket of aanspreekpunt willen hebben voor initiatiefnemers. Ze hebben ook behoefte aan duidelijke procedures en spelregels. Ook wensen ze de aandacht en waardering van raadsleden, wethouders en de burgemeester.