Volledig scherm
Pastoor Jos Biemans in 2011 in de Mariakapel van de Mariakerk in Valkenswaard. © archieffoto Kees Martens/fotomeulenhof

Pastoor Biemans uit Valkenswaard stond graag dicht bij de mensen

NecrologieJos Biemans (83) noemde de essentie van zijn werk ‘de kerk naar de mensen brengen en sámen aan die kerk bouwen’. Hij bracht dat in de praktijk als pastoor, onder meer in Valkenswaard en Dommelen. Hij overleed zondag 5 januari in Valkenswaard.

Het grootste deel van zijn pastoraal leven was de geboren Maarheezenaar Jos Biemans actief in Valkenswaard en Dommelen. Na zijn priesterwijding in 1961 was hij kort kapelaan in Gemert, maar al snel daarna trad hij in dienst van het bisdom. Hij werd benoemd tot tweede secretaris van de toenmalige bisschop van Den Bosch, mgr. Bekkers. Slechts voor even. Omdat hij dichter bij de mensen, bij de parochianen wilde staan. 

Hij kwam in 1970 naar de Mariaparochie in Valkenswaard-Oost. Aanvankelijk als kapelaan en vanaf 1976 heeft Biemans daar als pastoor de parochie gestalte gegeven. Tien jaar na zijn aanstelling tot pastoor aanvaardde Jos Biemans de benoeming tot deken van Valkenswaard. Al snel daarna maakte hij de overstap naar de Martinusparochie in Dommelen. Ook daar zorgde hij dat zijn ideeën over vormen van samenwerking de hoogste prioriteit kregen: via het wijkgericht werken de kerk weer bij de mensen brengen. 

In de snel groeiende Dommelse gemeenschap wist hij vele verbindingen te leggen waardoor goede contacten ontstonden met de plaatselijke scholen, het missieontwikkelingswerk opbloeide en er een actieve liturgiegroep ontstond. Biemans voelde daar de echte betrokkenheid van de mensen.

Voortdurende betrokkenheid

Na de periode in Dommelen nam hij gas terug en zette hij zich in voor de pastorale zorg in het Moederhuis van de Zusters Franciscanessen in Veghel. In 2016 besloot hij terug te keren naar Valkenswaard waar zijn gezondheid achteruitging. Op zondag is Jos Biemans in zorgcentrum Kempenhof ingeslapen. Pastoor Felie Spooren van de Willibrordparochie Valkenswaard/Waalre roemt zijn immer voortdurende betrokkenheid met de parochie en vooral ook met de Handelse Processie. ,,Jos Biemans genoot van het goede van het leven en gunde dat de ander ook. En hij was bovenal dienstbaar.”

Zaterdag 11 januari om 10.30 uur is de uitvaart in de H. Nicolaaskerk in Valkenswaard. Daarna wordt hij begraven op de begraafplaats van de Zusters Franciscanessen in Veghel.