Impressie van de nieuwe N69.
Volledig scherm
Impressie van de nieuwe N69. © Impressie provincie

Provincie: liever kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen

DOMMELEN - De provincie wil dat er een kleine beekdalbrug wordt aangelegd over de Keersop bij Dommelen. Het gaat om de aansluiting van de nieuwe N69 bij de N397, de weg van Dommelen naar Eersel. 

Volgens de provincie zou de aanpassing van het ontwerp voor de nieuwe N69 op dit punt beter zijn voor natuur, landschap en verkeersveiligheid. Provinciale Staten moeten er nog wel goedkeuring aan verlenen.   

In het oorspronkelijke ontwerp wordt bij de kruising van de N397 met de beekloop van de Keersop de huidige brug en de duiker opnieuw aangelegd. Er zou een aparte fietstunnel onder de N397 komen en een fietsoversteek over de weg bij de nieuwe aansluiting met de N69.

De provincie vindt dat een kleine beekdalbrug louter voordelen oplevert. Zo zou het een groter leefgebied opleveren voor de dieren en blijft de mogelijkheid open om de beekloop in de toekomst te laten meanderen. De aanleg van de kleine beekdalbrug zou ook nog eens goedkoper zijn dan de plannen in het oorspronkelijke ontwerp. 

De nieuwe N69 is de nieuwe verbindingsweg tussen de A67 bij Veldhoven en de bestaande N69 (Luikerweg) in Valkenswaard. Deze wordt aangelegd om de kernen van Aalst en Valkenswaard te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Eind volgend jaar is ze klaar.