Protest tegen het stopzetten van de subsidie voor De Parasol.
Volledig scherm
Protest tegen het stopzetten van de subsidie voor De Parasol. © FotoMeulenhof

Is subsidiestop voor De Parasol terecht of niet?

VELDHOVEN - De bezwarencommissie van de gemeente Veldhoven boog zich donderdagavond voor de tweede keer over het bezwaar dat volksuniversiteit De Parasol indiende tegen het collegebesluit om de subsidie grotendeels stop te zetten halverwege 2020.

Dit gebeurde omdat beide partijen in een gesprek niet tot een oplossing konden komen. De commissie adviseert aan het college of het rechtmatig is dat de subsidie grotendeels stopt. Reden hiervoor is dat de gemeente hobbymatige activiteiten niet langer wil subsidiëren. De subsidie voor taallessen (Nt1 en NT2) blijft wel bestaan.

Termijn

De Parasol betwist het feit dat haar andere cursussen hobbymatig zijn en niet bijdragen aan participatie. Ze vindt dat participatie meer is dan alleen arbeidsparticipatie en stelt dat ook andere organisaties subsidie krijgen voor hobbymatige activiteiten. Vraag is nu of de Parasol (tijdig) had kunnen afleiden dat er andere eisen aan de subsidie zouden worden gesteld en of de vooraankondiging in mei 2019 voldoende duidelijk en binnen een redelijke termijn was. De Parasol vindt van niet.

Volgens de gemeente was ook daarvoor in verschillende gesprekken al duidelijk gemaakt dat de Parasol een andere koers moest gaan varen. De commissie vraagt zich af of de gemeente hierin niet meer had moeten sturen. De gemeente zegt de Parasol lang het voordeel van de twijfel te hebben gegeven en in een opdracht van de raad aanleiding te hebben gezien om de subsidie nu wel te herbezien.

Sociaal plan

Richting de Parasol vroeg de commissie zich af of de organisatie niet eerder had moeten beginnen met het treffen van maatregelen zoals een sociaal plan of het opzeggen van de huur. Maar de volksuniversiteit heeft als ze doorgaat zonder de subsidie ook ruimte en mensen nodig.

Verder wil de commissie graag duidelijkheid of en in welke context de burgemeester de uitspraak heeft gedaan dat er in 2020 niets aan subsidies zou veranderen.

De voorzitter van de bezwarencommissie benadrukte dat subsidie geen recht is. Verder vroeg hij de gemeente om aanvullende stukken. De commissie verwacht binnen drie weken advies uit te brengen.