#4 Eén Pot Nat: Doen YouTubers alles voor de aandacht?

3 december 2018

In Eén Pot Nat worden typerende groepen mensen uit Nederland vragen voorgelegd die gebaseerd zijn op wat anderen over hen denken, maar die niet vaak hardop worden uitgesproken. De mensen uit deze subculturen die ondervraagd worden zijn vaak onbegrepen en worden regelmatig onterecht negatief bestempeld. In week 2 staan YouTubers centraal die vooroordelen over onder andere aandacht vragen en sponsoren bespreken.

Alle afleveringen

Vergelijkbare shows