700.000 handtekeningen voor verbod consumentenvuurwerk

8 maart 2022

Het Vuurwerkmanifest vindt dat er nog steeds teveel slachtoffers vallen.