Volledig scherm
Er komt meer geld vrij voor onderhoud van speeltoestellen. © John de Pater

Hellevoetsluis trekt geld uit voor speeltoestellen

De gemeente Hellevoetsluis trekt de komende jaren meer geld uit voor het onderhoud van de speeltoestellen. De afgelopen jaren was dit bedrag juist afgebouwd, terwijl het aantal speelvoorzieningen toenam. Hierdoor zijn verbeteringen uitgebleven. Om speelvoorzieningen veilig te houden, moet er nu dus weer flink wat geld bij.

Voor het onderhoud van de speeltoestellen had Hellevoetsluis in het verleden een budget van 105.000 euro. Maar hier is de afgelopen jaren flink op bezuinigd. Jaarlijks was er nog maar 45.500 euro over voor het opknappen van de speelvoorzieningen. Dat blijkt bij lange na niet genoeg om alle toestellen veilig, schoon en heel te houden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er jaarlijks bijna 84.000 euro nodig is voor het onderhoud en 20.000 voor de inspecties. Met dat geld kan de gemeente ervoor zorgen dat de speeltoestellen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

In de Zomernota stelt het college daarom voor het huidige budget jaarlijks met ruim 58.000 euro te verhogen.

Aandelen

Uit de Zomernota, waarin de aanpassingen staan van de begroting, blijkt ook dat Hellevoetsluis de komende vier jaar veel minder inkomsten verwacht uit haar aandelen in nutsbedrijven Stedin, Eneco en Evides.

Stedin maakt dit jaar minder winst vanwege investeringen als gevolg van klimaataanpassingen en dat geldt waarschijnlijk ook voor Eneco en Evides.

Dit heeft ook gevolgen voor de dividenduitkeringen die Hellevoetsluis binnenkrijgt. De afgelopen twee jaar ontving de gemeente al 2 ton per jaar minder aan dividend dan in de gemeentebegroting was opgenomen. De verwachting is dat de aandelen de komende vier jaar nog eens 1,2 miljoen euro minder opleveren.

Eerder werd al bekend dat het college de komende jaren flink wat geld (ruim 6 ton) investeert in een nieuw historisch maritiem kwartier in de Vesting. Ook blijkt nu dat er 7 ton nodig is voor het verbeteren van het gemeentelijk archief. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de Archiefwet.

Tekort

Alle nieuwe investeringen en de verwachte lagere inkomsten leveren de komende twee jaar een tekort op van ruim 9 ton op de gemeentebegroting.In 2021 en 2022 is dat respectievelijk 7 ton en ruim 6 ton.

Dit betekent volgens het gemeentebestuur dat er de komende tijd keuzes gemaakt moeten worden over uitgaven, of dat er elders dekking gevonden moet worden.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Voorne-Putten? Schrijf je hier gratis in!