Negen bewoners van Brielle kregen in het Brestheater een lintje opgespeld.
Volledig scherm
Negen bewoners van Brielle kregen in het Brestheater een lintje opgespeld. © Martin van Gurp

Lintjesregen op Voorne-Putten: wie kreeg één van de 30 onderscheidingen?

Dertig inwoners van Voorne-Putten kregen vandaag koninklijke versierselen opgespeld. Ze zijn namens de Koning onderscheiden voor hun verdiensten voor het eiland. De meesten van hen zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau, maar in Hellevoetsluis werden ook twee nieuwe Ridders in de Orde van Oranje-Nassau verwelkomd. Ook drie Rozenburgers kregen een lintje.

De twee Ridders van Oranje-Nassau

De Hellevoeters Ahrend Siebelhoff en Peter Vermaat kregen vandaag de hoogste onderscheiding. Zij zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Siebelhof was ruim twintig jaar voorzitter van Scouting Hellevoetsluis, een van ‘s lands grootste afdelingen van Scouting Nederland. Ook zijn inzet voor vluchtelingen wordt zeer gewaardeerd. Net als zijn penningmeesterschap voor de Protestants Christelijke Kerk in Hellevoetsluis.

Vermaat initieerde in 2008 de Hellevoetse Veteranendag, die sinds 2009 jaarlijks wordt gehouden. Nog weer een jaar later richtte hij de de Hellevoetse Veteranencommissie op, waar Vemaat ook voorzitter van is. Zelf was hij jaren geleden op missie in Libanon.

Onderstaande mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Nissewaard

De actieve vrijwilliger Maria Elizabeth Bosschieter zet zich al jaren in voor haar medemens. Zo is ze sinds 1986 actief voor de stichting Senioren Busreis Zuidland, zet ze zich sinds 2001 in voor verzorgingshuis Bernissesteyn tijdens onder meer restaurantavonden. Verder was ze van 1988 tot 2003 actief in het bestuur van het Service Bureau voor Ouderen (SBO) en zit ze vanaf 2008 in het bestuur van de stichting Vrienden van Bernissesteyn.

Alexander Glijn is dansinstructeur bij zijn eigen dansgroep Alex & Jacqueline en is in die hoedanigheid een warm pleitbezorger van het rolstoeldansen. Een discipline waarin hij tot de wereldtop behoort. Ook spant hij zich in voor de positie van mindervaliden. Door mee te doen aan tv-programma als Holland’s Got Talent laat hij zien wat er allemaal mogelijk is als mindervalide.

Jacobus Theodorus van Hout heeft een lange staat van dienst binnen de RK Parochie en als bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Van 2001 tot 2011 opereerde hij als bestuurslid en actieve vrijwilliger voor het Rotterdams Jongenskoor. Ook zet hij zich al vanaf midden jaren ‘90 in voor de voetbalschool bij VV Spijkenisse.

Thea Dora Moonen zette zich de eerste negen jaar van deze eeuw in voor wijkgroep Sterrenkwartier. Sinds 2009 is ze penningmeester van wijkgroep Groenewoud in gebouw De Sleutel. Ze organiseert er onder meer klaverjassessies, bingo’s en het sinterklaasfeest.

De lijst met inspanningen van Hedy Mitzi Venus-Jourdan is lang. Zo stak ze veel energie in LTC Spijkenisse en LTV De Hartel. Ze zette van 1982 tot 2000 evenementen op poten voor vereniging Nines (Nazaten Indische Nederlanders en Sympathisanten) en is sinds 2001 voorzitter van de stichting BIK (Behoud Indische Kultuur). Verder is ze al circa vijftien jaar betrokken bij de stichting Federatie Spijkenisse Samen.

Nellij Alida Voogt-Langerveld loopt al sinds 1993 mee als vrijwilliger bij zorgcentrum Careyn De Rozenhoek. Door haar hoge leeftijd zijn haar activiteiten in het zorgcentrum de laatste drie jaar teruggeschroefd tot de rommelmarkt, maar eerder drukte ze haar stempel op onder meer het zomerfeest, kerstdiner en de bloemschikbijeenkomsten.

Wijkcentrum Groenewoud steunt al zo’n twintig jaar op Wilhelmina Henrica Maria van de Westelaken-Dijkgraaf. Elke dinsdag en vrijdag geeft ze er schilderles. Daarnaast houdt ze de contributie en administratie bij. Ook is ze vrijwilliger voor de stichtingen Hoedje van Papier en Het Vergeten Kind.

Het echtpaar Hugo en Lijdia Ouwendijk kregen vanmiddag door burgemeester Foort van Oosten een koninklijke onderscheiding opgespeld. Het paar is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun inzet voor de door hen in 2005 opgezette stichting Luca. De stichting voor hun ernstige zieke kleinkind Luca. Zo kregen ze het middels fondsenwerving voor elkaar dat hij een twee jaar durende zuurstoftherapie kreeg die niet door de zorgverzekering werd vergoed. Ook hun inzet voor kerk De Dorsvloer werd gememoreerd. Hij is sinds 2010 de beheerder van de kerk en zij is vanaf 2013 pastoraal medewerker en vrijwilliger bij De Dorsvloer.

Westvoorne

Molenaar Martin Molenaar is jarenlang werkzaam bij de korenmolen in Oostvoorne én ook bestuurslid van STORM (Stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen) voor dezelfde molen. Bij Stichting Tinte 400 rekenen ze ook op hem, net als bij Mandoline Vereniging Capriccio en stichting Cultevo.

Vanwege zijn inzet als bestuurslid en coördinator van het archief en depot Historische Vereniging Westelijk Voorne ontving Wim van Montfoort de versierselen. Daarnaast spande hij zich 35 jaar lang in voor de hengelsport in Zuid-Holland. Verder zat hij in besturen van judovereniging Ichikan en Gemengd Koor Brielle.

Ook zo'n gewaardeerde vrijwilliger is Jaap van der Veld. Hij is 40 jaar lid en voorzitter van de onderhoudscommissie bij Tennisclub West-Voorne. Bridgevereniging Op Dreef leunde ruim een kwart eeuw op hem als voorzitter.

Atelma van Strien-de Leeuw van Weenen is muzikaal en organisatorisch actief voor muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje. Al bijna 30 jaar is ze mantelzorger. Daarnaast vindt ze nog tijd om secretaris te zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. De onderscheiding van gisteren is ook voor haar verdiensten in het verleden.

Brielle

Sinds zijn pensionering in 2004 is Len van Dalen zeer actief als vrijwilliger in Brielle. Hij is sinds 2004 tot nu vrijwilliger voor de Brielse Molenstichting ’t Vliegend Hert’. Ook is hij vanaf 2004 lid van het bestuur van Buurtbus Voorne en chauffeur op de buurtbus.

Fré Eggens levert als vrijwilliger al zeer veel jaren een belangrijke bijdrage aan de Brielse gemeenschap. Als vrijwilliger is Eggens actief bij vereniging de Brielse Maasmond als redacteur van de halfjaarlijkse uitgave van de Brielse Mare. Verder is hij sinds 2003 betrokken bij diverse functies. Zo is hij Stadsgids bij de Gidsengroep Brielle en vrijwilliger in Historisch museum Den Briel waar hij onder meer rondleidingen verzorgt.

Ook zo'n actieve vrijwilliger is Jan Jacob Jozef Engelblik. Hij is sinds medio jaren ‘80 bestuurslid en vrijwilliger bij de stichting Havlickuv Brod Brielle Comité. Hij is vrijwilliger bij en bestuurslid van de Eriba Hymer Club Nederland, vrijwilliger bij het Zuid-Hollandse Landschap te Oostvoorne en taalcoach bij Vluchtelingenwerk Brielle.

Al vijftien jaar is Kees Giele werkzaam voor ouderen en zieken. Ook is hij zeer actief voor onder meer de Avondvierdaagse Brielle en de Jeugdwielertour Brielle.

Kees Haanstra is vrijwilliger bij de stichting Havlickuv Brod Brielle Comité, bestuurslid van stichting Dijckhuis Vierpolders en van de Brielse molenstichting ‘t Vliegend Hert. Ook was hij begeleider van mensen met een beperking in de buurtwinkel van Stichting ZuidWester.

Peter Gerard van der Hoek was tijdens en na zijn baan als makelaar een verdienstelijk vrijwilliger. Zo is hij sinds 1992 penningmeester van de molenstichting ‘t Vliegend Hert en helpt hij sinds 2014 de Voedselbank Spijkenisse.

Al in 1978 meldde François Kraaijenbrink bij de vrijwillige politie van de politie Rotterdam-Rijnmond. Sinds 2009 is hij buurtbemiddelaar in Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.

Zo’n twintig jaar al is Leentje Rappart-van Hulst vrijwilliger bij de Catharina Stichting en Tafeltje Dekje bij Welzijn Ouderen en de Ouderensoos Vierpolders. Daarnaast is ze sinds 2015 mantelzorger.

Sinds 1970 loopt Klaartje Reuter-Groenendijk rond als vrijwilliger bij verpleeghuis De Plantage. Praktisch net zo lang verricht ze hand- en spandiensten voor een buurvrouw. Verder is ze sinds 1998 vrijwilliger bij de Protestante Gemeente in Brielle.

Hellevoetsluis

Sinds de oprichting in 1963 is Kees van der Bie betrokken bij IJsclub Nooitgedacht. Vanaf 2010 kan hij zich voorzitter van deze club noemen. Ook andere verenigingen en evenementen in Oudenhoorn kunnen op hem rekenen als EHBO’er of verkeersregelaar.

Bram Boudestein is en was actief bij diverse verenigingen in de gemeente. Van de scouting tot het Brandweermuseum en lichtschip de Noord-Hinder. Vanaf 2005 spant hij zich daarnaast in voor de Roparun.

Al vanaf eind jaren ‘70 is Leen Keijzerwaard een manus-van-alles bij de Oudenhoornse voetbalvereniging OHVV. Hij zit in het bestuur, organiseert feesten om geld in te zamelen voor de club en valt in als arbiter. Ook spande hij zich met drie andere mannen in om Oudenhoorn onder Hellevoetssluis te laten vallen. Dat is sinds 2018 het geval.

Sera Stoop komt al dertig jaar iedere week twee ochtenden naar het Service Bureau Ouderen (SBO), waar zij de maaltijdverstrekking coördineert.

Al 25 jaar kan de winkeliersvereniging Struytse Hoeck rekenen op Hans de Wit. Inmiddels is hij er voorzitter van. De Wit wordt een verbindende factor genoemd tussen bestuur, winkeliers, gemeente en diverse andere partijen.

Wim de Zeeuw is al sinds 1993 betrokken bij de Vestingsdagen. Tien jaar was hij bestuurslid, waarvan zo’n vier jaar voorzitter. Vooral het onderdeel ‘stoom’ van dit grootste evenement van Hellevoetsluis is door hem op de kaart gezet. Daarnaast was hij vijftien jaar voorzitter van de Vereniging van Hellevoetse Ondernemers. In 2014 richtte hij de ondernemersvereniging in de Vesting op.

Rozenburg

Pleun Buis kreeg de versierselen opgespeld voor zijn verdiensten voor de Rozenburgse gemeenschap. Adrie Rooij-Bruin zette zich in voor de voormalige gymnastiekvereniging M.A.A.S. Ook is ze actief voor de Zonnebloem en het Rode Kruis. De onderscheiding voor Arthur Vuijk heeft te maken met zijn inzet voor volleybalclub Vovero.

Elke ochtend op de hoogte van het laatste nieuws uit Voorne-Putten? Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.