Volledig scherm
© Shutterstock

Minder vleermuizen: 'Ligt het aan Fort Giessen?’

GIESSEN - De vleermuiswerkgroep Noord-Brabant telde ooit negentig vleermuizen in Fort Giessen, maar komt bij de laatste telling niet verder dan 18. Een historisch laag aantal, dat de werkgroep ook niet één, twee, drie kan verklaren. Vorig jaar zaten er nog 34 exemplaren.

,,Het fort is gerenoveerd, misschien is er toch te veel veranderd?’’ denkt Carlo Wijnen hardop. ,,Dat zou een logische oorzaak kunnen zijn. Maar het kan ook net zo goed met de warme zomer te maken hebben. Daardoor is de luchtvochtigheid in de ruimte minder dan anders en daardoor minder geschikt voor de vleermuizen om te overwinteren.’’

Hoe de cijfers zich verhouden tot vleermuistellingen in de rest van het land is nog niet bekend. De telperiode loopt nog tot 13 februari. ,,Pas daarna kunnen we er echt conclusies aan verbinden’’, zegt Wijnen. In elk geval gaan experts van de vleermuizengroep op zoek naar antwoorden. Daarbij wordt ook naar de renovatie gekeken.

Volledig scherm
De werkgroep telde vleermuizen in Hank en omgeving. © Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant

Volgens Wijnen ligt het niet voor de hand dat de vleermuispopulatie afneemt. ,,We zien op andere plekken juist een toename. Niet alle vleermuizen houden een winterslaap en niet alle vleermuizen gaan naar binnen. We zien slechts een fractie. Maar uit de tellingen kunnen we wel trends afleiden.’’

Behalve bij Fort Giessen werden twee vleermuizen gezien in de catacomben onder de kerk in Hank. En in de Hellegatse Keersluis 1699, in het gehucht Vierbannen, in de buurt bij Hank, zaten er nog vijf.