Volledig scherm
© Google Streetview

Waalwijks college wijst kritiek van de hand: ‘wel oog voor overlast Loeffstraat’

WAALWIJK - De klachten over overlast bij het pand Loeffstraat 55 in Waalwijk worden wél serieus genomen. Dat stelt het college naar aanleiding van kritische vragen van de SGP. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de huisvesting van zestien arbeidsmigranten in het pand. De SGP zet vraagtekens bij de gevolgde procedure, maar volgens het college is er niets vreemds aan.

Het pand aan de Loeffstraat is veelbesproken. Buren klaagden eerder over onder meer parkeer- en geluidsoverlast en overmatig alcoholgebruik door bewoners. 

Naast de SGP trok ook de ChristenUnie onlangs aan de bel over de problemen die daar spelen. Volgens de partij is er al vijftien jaar sprake van zware problematiek, waar te weinig tegen is opgetreden. Het zorgt voor negatieve beeldvorming, die de huisvesting van arbeidsmigranten elders bijna onmogelijk maakt, aldus CU-raadslid Jan van Groos. ,,Terwijl er op veel meer adressen niet of nauwelijks overlast is.”

Quote

Het geeft geen blijk van grote interesse van uw zijde in dit dossier, laat staan van belangstel­ling voor wat burgers ondervin­den

SGP Waalwijk

Het college zegt bekend te zijn met dit omvangrijke dossier, en zeker oog te hebben voor de belangen van omwonenden.

 Maar de SGP zet daar haar twijfels bij. ,,Uit een bezoek van onze fractie ter plaatse kwam ons ter ore dat uw college hier nog geen bezoek heeft afgelegd, ondanks dat er een dik dossier met overlastmeldingen ligt”, stelde de partij in de schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. ,,Dit geeft geen blijk van grote interesse van uw zijde in dit dossier, laat staan van belangstelling voor wat burgers ondervinden.”

Het college wijst de kritiek van de hand, zonder daar echt te diep op in te gaan. ,,We herkennen ons er niet in.”

‘Onterechte kritiek’

 Ook neemt het afstand van de kritiek van de SGP op de gevolgde procedure. De gemeente hanteert sinds kort strengere regels bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Voortaan mogen er in woonwijken maximaal vijf migranten in een pand. Tot voor kort kon je op sommige plekken nog tot dertig personen huisvesten.

Maar voor de Loeffstraat geldt nog de oude situatie, benadrukt het college. Die omgevingsvergunning is al in mei verleend. Buren hebben hier protest tegen aangetekend.

Quote

De belangen van omwonenden zijn in voldoende mate gewogen

College Waalwijk

De SGP vindt het vreemd dat dit bezwaar is afgewezen, net voor de strengere regels gingen gelden. Volgens de partij was het goed geweest om meer tijd te nemen voor een afgewogen besluit. Maar burgemeester en wethouders spreken van een zorgvuldig genomen besluit. ,,En de belangen van omwonenden zijn daarbij in voldoende mate gewogen.”