Volledig scherm
Foto ter illustratie. © William Hoogteyling

Ondernemersvereniging wil graag zonnepark aanleggen in Wageningen

WAGENINGEN - Naast Business & Science Park Wageningen moet een zonnepark komen van 8,7 hectare. Op het terrein komen maximaal 19.500 zonnepanelen, aldus een plan van de ondernemersvereniging van het businesspark.

 Dat zonnepark levert 5,4 MegaWatt aan elektriciteit op. Dat is een hoeveelheid waarmee 5400 huishoudens tegelijkertijd van energie zouden kunnen worden voorzien. Initiatiefnemer is de ondernemersvereniging van het businesspark. Die heeft het plan voor een zonnepark ingediend bij de gemeente Wageningen, omdat zonne-energie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en kansen biedt om het bedrijventerrein te verduurzamen. 

De ondernemers onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de opbrengst van het zonnepark te besteden aan het opknappen van het bedrijventerrein. 

Het zonnepark dat op de hoek van de Slagsteeg en Kanaalweg moet komen, is het eerste grote zonnepark in Wageningen. De aanleg van zonneparken maakt in Nederland een snelle groei door. De meeste zonnepanelen liggen nog op daken, maar de groei op het land is op dit moment groter. 

Zo komt er op Landgoed Quadenoord in Renkum een zonnepark van 15,7 hectare dat minstens 5000 huishoudens in Renkum en Wageningen van zonne-energie moet gaan voorzien. Het landgoed gebruikt de opbrengst van de energie om achterstallig onderhoud weg te werken.

Zonnepark? nee, tenzij

Er is wel discussie over zonneparken, omdat er schaarste aan grond en ruimte is. De gemeente Wageningen is daarom behoudend als het om zonneparken gaat. Ze hanteert het beleid ‘nee, tenzij'. Maar aan het park dat naast het bedrijventerrein aan de Kanaalweg moet komen, wil het gemeentebestuur van Wageningen wel mee werken. 

,,Aan alle ‘tenzij’ eisen lijkt te worden voldaan’’, zegt de woordvoerster van verantwoordelijk wethouder Peter de Haan. ,,Dat concluderen we op basis van de gehouden gesprekken met de initiatiefnemer.’’ Het college kiest er daarom voor dit initiatief in behandeling te nemen. ,,De toetsing aan de tenzij-eisen volgt uiteraard nog wanneer het plan definitief is’’, zegt de woordvoerster.

Een van de tenzij's gaat over een bomenrij aan de zuidkant van het perceel. De populieren blijven behouden, ook al zorgen ze voor schaduwen. Die schaduw zou juist kansen bieden voor  natuur, stelt de wethouder De Haan in een brief aan de gemeenteraad. 

Grotendeels gemeentegrond

De grond waarop het zonnepark moet komen, is voor het grootste deel in handen van de gemeente. Het gaat om 6,6 hectare. De ondernemers betalen de gemeente daarvoor straks pacht. De rest van het terrein, 2,1 hectare, is in handen van een particulier. 

Om het zonnepark mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het college verwacht die in het voorjaar te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. 

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement