Volledig scherm
De Rijnbrug bij Rhenen. © William Hoogteyling

Provincie Gelderland ziet toch niets in extra Rijnbrug

Als het aan de provincie Gelderland ligt, komt er ook na 2030 toch geen nieuwe Rijnbrug bij Opheusden of Ingen. De provincie wil het fileprobleem oplossen met nieuwe technologische middelen.

Die koerswijziging wil Gelderland in het najaar gaan bespreken met Utrecht, omdat de beide provincies de meeste kosten dragen voor het oplossen van de verkeersproblematiek tussen Rivierenland en Vallei. Voor de middellange termijn is duidelijk dat de bestaande Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren verbreed wordt. Tot dusverre was de afspraak dat daarna gekeken zou worden naar een lange-termijn oplossing. 

Alternatief

Daarbij was nadrukkelijk in beeld dat er mogelijk een extra brug bij zou moeten komen. Twee tracés werden daarbij steevast genoemd. Een brug bij Opheusden over de Rijn, een nieuwe verbindingsweg vanaf de A15 bij Dodewaard naar Wageningen. Het tweede alternatief was een extra brug tussen Ingen en Elst. Daar wil de provincie Gelderland niet meer aan, zo valt te lezen in een recente notitie over de stand van zaken rond de aanpak van de Rijnbrug bij Kesteren. Na het zomerreces praat de provincie verder met alle betrokken partijen.

Gelderland hoopt op effect van nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die mee kunnen helpen om de files  te bestrijden. Bijvoorbeeld als het gaat om flexibel werken zodat het verkeer zich niet alleen meer ophoopt rond de traditionele spitsuren. Ook kan het helpen dat mensen steeds vaker auto's delen, waardoor er niet altijd een auto voorhanden is zoals wel het geval is bij privébezit. Dat maakt een extra Rijnbrug waarschijnlijk overbodig, denkt Gelderland. 

Doorstroming

Technologische vernieuwingen zoals accurate reisinformatie voorafgaand en tijdens autoritten kan automobilisten ertoe bewegen om andere routes te kiezen die minder vertraging opleveren. Ook kan de doorstroming verbeteren omdat verkeerslichten steeds beter kunnen reageren op het aanbod van verkeer. En ook de toename van zelfrijdende auto's kan ertoe bijdragen dat het verkeer vlotter doorstroomt, verwacht de provincie. Dat is de hoop voor de langere termijn, verder onderzoek is wel noodzakelijk. 

Uiterlijk in 2024 komt er een nieuwe brug op de bestaande pijlers tussen Kesteren en Rhenen te liggen, met 2x2 rijstroken. Dat kost waarschijnlijk 75 miljoen euro, waarvan beide provincie het overgrote deel gaan betalen. De Regio's Rivierenland en Food Valley dragen samen ruim 4 miljoen euro bij.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement