Volledig scherm
Vooral in de Westwijk is het massaal opkopen, en vervolgens verkameren, van woningen een probleem. © Roel Dijkstra

Nu ook strengere regels in Vlaardingen: huis ‘volproppen’ met arbeidsmigranten moeilijker

Huizen letterlijk volgestopt met arbeidsmigranten: de gemeente Vlaardingen steekt daar, in navolging van Maassluis, nu een stokje voor. Vandaag zijn nieuwe regels van kracht gegaan.

Met die regels moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het opsplitsen van woningen te stoppen. Dat opsplitsen is momenteel erg populair onder uitzendbureaus: die kunnen op deze manier meerdere arbeidsmigranten in één woning huisvesten.

Hoge parkeerdruk, geluidsoverlast en illegaal aanbieden van afval

Het zorgt volgens het stadsbestuur voor ‘een wildgroei aan kleine woningen’ én de nodige overlast. ,,De buurten waar deze ontwikkeling gaande is, kenmerken zich veelal door maatschappelijke. maar ook ruimtelijke problemen die goed waarneembaar zijn. Voorbeelden van problemen zijn een oplopende hoge parkeerdruk, geluidsoverlast in oude panden of een verminderde woonkwaliteit als gevolg van het illegaal aanbieden van (grof)vuil.”

Eén huishouden per woning, die regel houdt de gemeente voortaan aan bij het toetsen van een aanvraag tot splitsing. Ze sluit uitzonderingen overigens niet uit. Te denken valt aan studentenhuisvesting of geclusterde woonvormen voor bijvoorbeeld senioren.

Vorige maand introduceerde de gemeente Maassluis vrijwel dezelfde regelgeving.

In samenwerking met indebuurt Vlaardingen