Volledig scherm
Archiefbeeld ter illustratie © anp

Gemeente Westland biedt te weinig statushouders onderdak

Westland heeft in de tweede helft van vorig jaar te weinig voormalige vluchtelingen onderdak geboden. Waar dit er 110 hadden moeten zijn, blijft het aantal steken op 73. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

‘De taakstelling 2018 is inderdaad niet gehaald', erkent de gemeente Westland. Die verklaart via een woordvoerder dat een belangrijke oorzaak hiervan is dat maar weinig geschikte huurwoningen vrij komen. De gemeente probeert statushouders verspreid over de Westlandse kernen onderdak te bieden.

Over een plan van aanpak is de gemeente momenteel in gesprek met de provincie, de toezichthouder in deze kwestie. Ook probeert de gemeente om de wettelijke verdeelsleutel die in de Huisvestingswet genoemd wordt aan te laten passen. De toewijzing van statushouders loopt via die sleutel. ,,Wij vinden dat er een betere balans moet komen tussen voorrangskandidaten, arbeidsmigranten en reguliere woningzoekenden in relatie tot de druk op de sociale woningmarkt‘’, aldus de gemeente. Die kaartte eerder al aan dat het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat Westland moet huisvesten te fors is.

Dit aantal is wettelijk bepaald. Elk half jaar stelt de overheid vast hoeveel vergunninghouders een gemeente onderdak moet bieden. Westland is met het tekort overigens geen vreemde eend in de bijt: de meeste Nederlandse gemeenten haalden de opgelegde taakstelling niet. De 388 gemeenten samen hielpen in de tweede helft van vorig jaar ruim negenduizend statushouders, wat een kleine drieduizend te weinig is. 

Achterstand

De achterstand die Westland het afgelopen half jaar opliep, wordt opgeteld bij de taakstelling van dit eerste half jaar van 2019. Dit betekent dat de gemeente het komende half jaar 84 statushouders een dak boven het hoofd moet bieden. 

De gemeente is het nieuwe jaar goed gestart. Elf statushouders hebben de afgelopen dagen een woning toegewezen gekregen. 

Elke ochtend het nieuws uit Westland in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

In samenwerking met indebuurt Westland