Glazen Pluim goed van start

VideoDe eerste plannen voor De Glazen Pluim zijn ingediend. De juryvoorzitter is enthousiast.

Het begrip De Glazen Pluim is nog een beetje onbekend in Westland. Het is een geldpotje van Fonds Westland van waaruit maatschappelijke doelen een gift kunnen krijgen. Het beroemde Haagse zusje van De Glazen Pluim is de Lenteprijs: een Haags geldpotje dat in de regio al grote bekendheid geniet. Zorgorganisaties, kerkgenootschappen, buurtcommissies en muziekverenigingen kennen de Lenteprijs allemaal. Ze sturen jaarlijks hun plannen in en krijgen een geldbedrag om bijvoorbeeld een concert in een park te geven of een jeu de boulebaan aan te leggen in een hofje. De Lenteprijs en De Glazen Pluim zijn bedoeld voor kleine concrete projecten, die het leven van een grote groep kunnen veraangenamen.

Het Jacob Gilleshof in Delft bijvoorbeeld kreeg geld voor de aanleg van een jeu de boulebaan. Bewoonster Mieke Massar (56) had in de krant over de geldprijs gelezen en was bij haar buren gaan polsen of zij het ook een goed idee zouden vinden om een geldbedrag aan te vragen. Mieke en een buurvrouw hielden op de 26 adressen van het hof een enquête, waaruit bleek dat de overgrote meerderheid zo'n jeu de boulebaan wel zag zitten. ,,Toen ben ik hoveniers gaan bellen met de vraag wat het zou kosten en vervolgens vulde ik online het formulier in.''

Volledig scherm
Mieke Massar © AD
Quote

We organiseer­den een geweldig concert in de Botanische Tuin van Delft. Een hele dierbare herinne­ring

Karel Frank

Brief
Toen een paar weken later de brief op de mat viel waarin stond dat haar project tot de winnaars behoorden moest ze even gaan zitten. ,,Vijfduizend euro! Dat is niet zomaar iets''. Er werd direct een Jacob Gilleshof-girorekening geopend, want de prijs wordt niet handje contantje uitgekeerd. Met mooi weer wordt er sindsdien door de buren een balletje gegooid. ,,Minder vaak dan ik van te oren had gehoopt'', erkent Mieke, maar het jaarlijkse Jacob Gilleshof Jeu de Bouletournooi is in ieder geval wél een doorslaand succes. ,,Het zorgt ervoor dat we samen buiten zijn en elkaar beter leren kennen''.

Karel Frank (71) van het Delfts Dagorkest, een orkest voor mensen, met name gepensioneerden, die overdag muziek willen maken, herinnert zich nog goed wat er gebeurde toen wijlen zijn vrouw in 2014 duizend euro voor het orkest in de wacht wist te slepen. ,,We organiseerden een geweldig concert in de Botanische Tuin van Delft. Er werden flyers gedrukt en gastmusici en een koor uitgenodigd. De hele buurt was welkom. Het was een stralende zomerse dag waarop we met z'n allen in die tuin genoten. Een hele dierbare herinnering'', zegt de cornetspeler met ingehouden emotie.

Fonds Westland zag bovenstaande projecten. ,,In het Westland zijn óók plantsoentjes waar buren samen jeu de boule willen spelen. En er zijn hier óók orkesten die graag een koor willen uitnodigen om samen voor het dorp op te treden. Laten we dit mogelijk maken door De Glazen Pluimen uit te reiken'', vertelt Kees Mosterd, juryvoorzitter van De Glazen Pluim 2017.

Bij Mosterd brandt het prijzengeld in de zak. ,,Ik ga dit geld, dat afkomstig is van Westlanders die vanaf 1880 hun spaargeld op de Nutsspaarbanken zetten waaruit een rijk fonds kon ontstaan, met heel veel plezier toewijzen aan concrete plannen, die de saamhorigheid van de Westlanders zullen versterken.'' 

Volledig scherm
Peter Kortekaas was een van de eersten die een aanvraag indiende voor De Glazen Pluim: een tuintafel voor Inloophuis Carma. © Thierry Schut

Carma
Een van die plannen is wellicht het idee van Peter Kortekaas (65) die op www.deglazenpluim.nl een van de eerste was die zijn plan indiende. ,,Ik las over De Glazen Pluim en ik dacht meteen aan Carma.''

Inloophuis Carma in Naaldwijk is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker. Ze krijgen er steun van lotgenoten die weten wat kanker voor je leven, je werk en je relaties kan betekenen. Het inloophuis verhuist binnenkort van een tijdelijk onderkomen naar een eigen pand aan de Dijkweg in Naaldwijk. Momenteel wordt er geklust. Peter Kortekaas, administratief medewerker bij de bloemenveiling, onderhoudt met zijn fietsgroep de tuin van het inloophuis. ,,Een tuintafel met stoelen, zodat de mensen straks lekker van de tuin kunnen genieten, zouden we goed kunnen gebruiken'', zegt Kortekaas. Hij diende subiet een plan in voor 1.000 euro. ,,Dat geld is puur voor het zitje. Alle arbeid regelen we samen met het Pre Ride-team van FloraHolland'', licht Kortekaas toe.

Als juryvoorzitter Kees Mosterd hoort van het Carma-plan klinkt hij direct enthousiast. ,,Dit soort plannen is wat ik graag wil zien. Maar toezeggingen doe ik vanzelfsprekend nog niet. Ik ben benieuwd wat er nog meer wordt ingediend.''

De Glazen Pluim wordt in juni aan de winnaars uitgereikt. Plannen kunnen vanaf nu tot en met 30 mei op de website worden ingediend.

deglazenpluim.nl

Voorwaarden en opgeven
De Glazen Pluim is een gezamenlijk initiatief van Fonds Westland en AD Haagsche Courant. Het zijn meerdere geldprijzen van 500, 1.000, 2.500 of 5.000 euro voor plannen die, binnen het thema 'Samen', het algemeen maatschappelijk nut in het Westland dienen. Inwoners van Westland, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een plan indienen.

Actievoorwaarden:
- Het is een concreet plan dat past binnen het thema 'Samen'.
- Het plan is bestemd voor de inwoners van Westland.
- Het plan is niet bedoeld om winst te maken.
- Het plan wordt binnen 12 maanden uitgevoerd.
- Burgers, stichtingen en organisaties zonder winstoogmerk kunnen meedoen.
- Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. Heeft u een idee waar Westland een stukje mooier van wordt? Dien het in! Er is een grote kans dat u in aanmerking komt voor een geldprijs.

Aanmeldingsformulieren en alle voorwaarden vindt u op: deglazenpluim.nl