Volledig scherm
Het 'nieuwe' gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. © Thierry Schut

Grote weide op plek van voormalig gemeentehuis in Naaldwijk

Er komt geen 'stadspark' en ook geen enorme parkeergarage op de plek van het oude gemeentehuis in Naaldwijk. Wat er wel komt is een groene weide, een soort groene brink.

De strook grond aan de Verdilaan tussen Theater De Naald en de supermarkt van Albert Heijn wordt één groot grasveld. Een recreatieve plek die omheind blijft tot het gras lang genoeg is. Daarna wordt het een speel- en wandelplaats voor omwonenden en kinderen. Er komen zéker geen bomen of struiken. Onduidelijk is nog of er bankjes of speeltoestellen worden geplaatst.

De nieuwe groene weide is nu al aan de kant van het Havenplein begrensd door een (nog provisorisch) parkeerterrein voor ongeveer twintig auto's. De mogelijkheid wordt nog bekeken om dat uit te breiden en door te trekken naar de achterkant van de supermarkt. Als dat besluit is genomen wordt de grond definitief bestraat.

Fietsenstalling

Aan de zijde van het theater komt een bewaakte openbare fietsenstalling. Verder is hier plaats gereserveerd voor publieke toiletten. De verkeerssituatie, tussen Verdilaan en Havenplein, zal hetzelfde blijven; alleen toegankelijk voor doorgaande voetgangers en (brom)fietsers. De paaltjes om autoverkeer tegen te gaan blijven daar staan.

Al deze aanpassingen en verbeteringen zullen, zoals het er nu uitziet, nog wel enige jaren blijven bestaan, maar uiteindelijk tijdelijk blijken te zijn. In het gemeentehuis aan de overkant van de Verdilaan worden al plannen overwogen en opgesteld om dit hele centrumgebied te reconstrueren. Daarin is sowieso een parkeergarage opgenomen, deels ondergronds en met meerdere etages, omdat de nijpende problematiek op dat punt in Naaldwijk wordt erkend.

Maar politiek Westland is er inmiddels ook van overtuigd dat het beter is om dan tegelijk plannen te ontwikkelen die eveneens theater De Naald, de supermarkt en andere bebouwing als bijvoorbeeld appartementen betreffen. Maar omdat die (ook financieel) veel ambitieuzer zijn is nu eerst gekozen voor een groene Brink met parkeerplaatsen voor auto's en fietsen. En een publieke plasplek.