Volledig scherm
PREMIUM
Frank Rijneveen verwachtte veel van de woonwijk waarin statushouders, arbeidsmigranten, studenten en eenoudergezinnen door elkaar zouden gaan wonen. © Jacques Zorgman

'Magic mix' is financieel onhaalbaar

Het plan voor een gemixte woonwijk met semipermanente woningen op Hoogeland in Naaldwijk gaat niet door. Deze zogenoemde 'magic mix' is (te) duur en daardoor financieel onhaalbaar.

Quote

Wij zouden hier niet alleen statushou­ders gaan huisvesten, maar ook gebroken gezinnen en eenouderge­zin­nen en die moeten wel een bepaalde vorm van comfort hebben

Frank Rijneveen

Dat meldt wonenwethouder Frank Rijneveen (GemeenteBelang Westland), die veel verwacht had van deze woonwijk waarin statushouders, arbeidsmigranten, studenten en eenoudergezinnen door elkaar zouden gaan wonen. Ook de gemeenteraad zag wel iets in deze nieuwe woonvorm, om het enorme tekort aan sociale huurwoningen enigszins te kunnen terugdringen. Maar het blijkt financieel bij lange na niet haalbaar. ,,We hebben helaas met elkaar moeten constateren dat we er, vanwege het grote financiële tekort op het plan, mee moeten stoppen'', zegt Rijneveen teleurgesteld. 

Het probleem is dat de panden er maximaal 10 jaar mogen staan. Dat zijn de regels als je het bestemmingsplan tijdelijk wilt wijzigen van bijvoorbeeld parkeren naar wonen. ,,Als je de panden dan in 10 jaar moet afschrijven, zijn de kosten ontzettend hoog'', zegt Rijneveen. 
,,We hebben dat doorgerekend'', gaat hij door, ,,maar we hebben de conclusie getrokken dat het tekort op het plan zó groot is dat we het geld dat we daarvoor in reserve hebben beter ergens anders voor kunnen inzetten.'' 

In Midden-Delfland is het wél gelukt. In Den Hoorn heeft de gemeente semi-permanente woningen voor statushouders geplaatst. ,,Midden-Delfland gaat uit van een bepaalde restwaarde van de panden'', weet Rijneveen. ,,Maar ja, wat is iets over 10 jaar waard? De huizen die wij op het oog hadden zijn ook van een hogere kwaliteit. Wij zouden hier niet alleen statushouders gaan huisvesten, maar ook gebroken gezinnen en eenoudergezinnen en die moeten wel een bepaalde vorm van comfort hebben. Helaas hebben we deze slag nu verloren, maar nog niet de oorlog.''