Volledig scherm
Weiland langs de A20 © Thierry Schut

Midden-Delfland vreest gasboringen

De gemeente Midden-Delfland maakt zich zorgen over de toekom­stige winning van gas in het gebied. Men vreest 'Groningse toestanden', met bodemdaling en schade aan woningen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft zijn zinnen gezet op de exploitatie van een gasveld langs de rijksweg A20, tussen de bebouwde kom van Maasland en de wijk Dijkpolder in buurgemeente Maassluis.

Op dit moment laat de NAM een Milieueffectrapportage uitvoeren, die gepaard gaat met een second opinion. Daarna wordt de vergunningaanvraag bij de gemeente Midden-Delfland ingediend.Voor het boren is een bestemmingsplanwijziging nodig.

,,Wij hebben niet de illusie dat de NAM dit project gaat afblazen'', zegt wethouder Govert van Oord van Midden-Delfland. ,,Op deze plek zit 4 miljard kubieke meter gas. Met de huidige prijs vertegenwoordigt dit gasveld een waarde van 800 miljoen euro.''

Overlast

Met de ervaringen van Groningen in het achterhoofd heeft de wethouder zijn bedenkingen tegen het plan. ,,Het gasveld ligt niet ver van de bebouwing van Maasland. De gaswinning kan leiden tot flinke verzakkingen en schade aan panden. Het kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor de waterhuishouding.''
De gemeente Midden-Delfland overweegt sterk zich tegen de gasboringen te verzetten. ,,Wij hebben alleen de overlast'', zegt Van Oord. ,,De winst gaat elders naartoe. De verdere exploitatie van gas past ook slecht in het klimaatbeleid.''

In de nieuwe Mijnbouwwet, die sinds 1 januari van kracht is, is de veiligheid van burgers bij mijnbouwactiviteiten, zoals aardgaswinning, beter gewaarborgd. Bovendien is vastgelegd op welke wijze burgers worden betrokken bij de besluitvorming over het verlenen van vergunningen voor gaswinning.