Volledig scherm
Presentatie van de cijfers over de chemische waterkwaliteit door hoogheemraad Ingrid ter Woorst, gehouden bij Leen Middelburg Chrysanten in Maasdijk © Hoogheemraadschap van Delfland

Waterkwaliteit flink verbeterd

De kwaliteit van het water in de Westlandse glastuinbouwgebieden is vorig jaar flink verbeterd. Uit metingen in 2017 kwam naar voren dat er aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het water zitten. Maar er worden nog steeds verboden middelen gemeten.

Het in grote lijnen goede nieuws zorgde voor blije gezichten gisteravond bij Leen Middelburg Chrysanten in Maasdijk, waar het Hoogheemraadschap van Delfland de cijfers van de chemische waterkwaliteit presenteerde. Voor de goede orde: de complete waterkwaliteitsrapportage over 2017 verschijnt pas in april.

Uit de cijfers blijkt dat het gemiddelde aan stikstof in het water in 2017 het laagst is in de afgelopen zeven jaar en ook de gemiddelde concentratie van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen is in die periode nog nooit zó laag geweest.

Verboden

Maar uit de metingen kwamen nog steeds verboden middelen tevoorschijn. Zo blijkt het middel dichloorvos, een insecticide, nog steeds in het water te zitten. Dat staat al sinds 2012 op de verboden lijst en het is nota bene één van de middelen met de hoogste overschrijding. Een ander middel, carbendazim, blijkt één van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen met de meeste normoverschrijdingen te zijn en deze schimmelbestrijder mag sinds 2016 niet meer worden toegepast.

Er valt dus nog een hoop werk te doen en dat erkent het waterschap ook. ,,Er is nog een flinke slag te maken en ook de komende jaren blijven we keihard werken aan waterkwaliteit’’, weet hoogheemraad Ingrid ter Woorst. ,,Maar we hebben samen de weg naar schoon water weer gevonden, dus laten we ook samen de pas erin houden.’’

Met samen doelt Ter Woorst naast Delfland op de tuinders, LTO Glaskracht en de glastuinbouwgemeenten. Waar Ter Woorst vooral trots is, toont Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, zich optimistisch. ,,Schoon water is ook voor de ondernemers in de glastuinbouw van groot belang. Onze omgeving en afnemers verwachten dat we op een verantwoorde manier telen. Daar komt bij dat het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen fors kan afnemen als er te veel schadelijke stoffen in het water voorkomen.’’  

De verwachtingen voor 2017 waren hooggespannen, want waar het water jaar na jaar steeds iets schoner werd, bleven de resultaten in 2016 uit. Bovendien stopte Delfland in 2017 met het doorspoelen van het watersysteem, in afwachting van resultaten van de aanpak bij de bron, de tuinders. Hier is afgelopen jaar volgens het waterschap op alle fronten een tandje bijgezet. En dat levert resultaten op, zo blijkt uit de cijfers.

,,In de metingen over 2017 zien we aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen'', geeft hoogheemraad Ter Woorst aan. ,,De grootste winst voor de waterkwaliteit is geboekt in die glastuinbouwgebieden waar wij de gebiedsgerichte aanpak hebben ingezet.'' Dat houdt in dat in bepaalde polders scherp wordt gecontroleerd en gehandhaafd. ,,Wij zijn écht heel blij met dit resultaat'', vervolgt Ter Woorst. ,,Dit hebben we samen behaald, met de tuinders, LTO Glaskracht en de glastuinbouwgemeenten.”

In samenwerking met indebuurt Westland