Volledig scherm
De IJssel tussen Veessen en Wapenveld. © Screenshot Google Streetview

Prehistorische vondsten langs de IJssel

Archeologen hebben aan de Gelderse kant van de IJssel tussen Veessen en Wapenveld prehistorische vondsten gedaan. Het gaat om aardewerk, houtskool, vuursteen en bot. De meeste vondsten dateren uit de late prehistorie van 2000 voor Christus tot aan het begin van de jaartelling, maar er zijn ook resten uit het nog oudere Neolithicum aangetroffen.

Waterschap Vallei en Veluwe gaf opdracht voor de graafwerkzaamheden bij Vorchten en de Werverdijk. Het waterschap legt langs de IJssel op die plek een hoogwatergeul aan om de rivier bij extreme waterstanden meer ruimte te geven. Omdat de IJssel voor het begin van de jaartelling nog niet bestond, hadden archeologen al het vermoeden dat er mogelijk bewijzen van bewoning gevonden zouden kunnen worden.

Bij Vorchten zijn ook nog resten van een waterput en Romeins aardewerk gevonden. Het schap besluit na onderzoek van de resten of er nog op meer plaatsen gegraven gaat worden.