Volledig scherm
Korfballer Bud van der Vliet uit Vinkeveen. © Marlies Wessels

Akkoord in De Ronde Venen moet sporten plezierig en toegankelijk maken

De gemeente De Ronde Venen wil een lokaal sportakkoord sluiten met alle sportverenigingen. Doel van het akkoord is sport en bewegen voor iedereen zo plezierig, veilig, gezond en toegankelijk mogelijk maken.

Vorig jaar is er een landelijk sportakkoord gesloten en het vervolg daarop is dat er ook lokale sportakkoorden worden gesloten. Het akkoord brengt alle partijen voor wie sport en bewegen belangrijk is bij elkaar. 

In het lokale sportakkoord zijn in ieder geval de sportverenigingen, sportaanbieders en de gemeente vertegenwoordigd. Zij maken met elkaar afspraken om de organisatie en de financiën van sportverenigingen toekomstbestendig te maken.

Sportformateur

Omdat er door het landelijke sportakkoord ondersteuning beschikbaar is gekomen, kan er in De Ronde Venen een sportformateur aangesteld worden. Die helpt om de gezamenlijke sportambities te bepalen door alle sportverenigingen en -aanbieders uit te nodigen om mee te denken over de inhoud van het akkoord. Ook scholen en partijen uit het bedrijfsleven of zorg en welzijn, zoals huisartsen of fysiotherapeuten, zijn welkom.

Naast een sportformateur is er ook geld voor een adviseur lokale sport en budget om de doelstellingen uit het sportakkoord te realiseren. 

De adviseur lokale sport vertegenwoordigt en behartigt de belangen van sportclubs en zorgt ervoor dat verenigingen die meedoen gebruik kunnen maken van ondersteunings- en begeleidingstrajecten. Ook zorgt de adviseur voor opleidingsmogelijkheden voor sportclubs.

Wie mee wil denken over de toekomst van sport in De Ronde Venen kan zich aanmelden bij Martina Hoogendoorn, beleidsadviseur sport, via: m.hoogendoorn@derondevenen.nl.

In samenwerking met indebuurt Woerden